ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 6041 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตู้ให้ความอบอุ่นพร้อมระบบทำหัตถการสำหรับทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤติ จำนวน 2 ตู้ คณะแพทยศาสตร์ 22 ส.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องวัดค่าสายตาระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 22 ส.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์(หุ่นจำลอง) จำนวน 7 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 22 ส.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์(หุ่นฝึก) จำนวน 2 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 22 ส.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 80 KVA พร้อมติดตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 22 ส.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 67 รายการและรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน สำนักบริการวิชาการ 21 ส.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยหอพัก 4 พื้นที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 ส.ค. 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษาชาย-หญิง อาคารฟิสิกส์ 2 ชั้น 1,2,3 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 21 ส.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 21 ส.ค. 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ชนิด 2 เฟส จำนวน 6 เครื่อง 21 ส.ค. 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการจ้างรักษาความปลอดภัยพื้นที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 21 ส.ค. 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการจ้างทำความสะอาดภายในอาคารและภายนอกพื้นที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 21 ส.ค. 2560
ข่าวประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 21 ส.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 18 ส.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก (Colorimeter) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 18 ส.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก (HOOD) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 18 ส.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างเหมาปรับปรุงพื้นบริเวณสำนักงานคณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 18 ส.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18 ส.ค. 2560
ข่าวประกาศร่าง TOR จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงานคณะนิติศาสตร์ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์ 18 ส.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-มช.) ด้วยวิธีคัดเลือก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 ส.ค. 2560

หน้า

Go to top