ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 6199 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 40 รายการ สำนักบริการวิชาการ 20 ต.ค. 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อซอฟต์แวร์ Antivirus (End Point Security) 20 ต.ค. 2560
ข่าวประกาศร่าง TOR ร่าง TOR เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 20 ต.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศการขายทอดตลาดอาคาร จำนวน 5 หลัง พร้อมรื้อถอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 ต.ค. 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงิน Bloomberg รายปี จำนวน 1 ชุด 20 ต.ค. 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ซื้อรถโดยสาร CNG จำนวน 4 คัน วงเงิน 4,500,000.- บาท 19 ต.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งานจ้างรักษาความปลอดภัยพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 6 พื้นที่ ประจำปี 2561 สำนักงานมหาวิทยาลัย 19 ต.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สติ๊กเกอร์เทอร์มอลพิมพ์ ขนาด 8.5x8.5 ซม. จำนวน 4,664,000 ดวง คณะแพทยศาสตร์ 18 ต.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องตัดชิ้นเนื้อ ชนิดมือหมุน จำนวน 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 18 ต.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ห้องพร้อมติดตั้ง คณะบริหารธุรกิจ 18 ต.ค. 2560
ข่าวประกาศร่าง TOR ร่างขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ 1 ห้อง คณะบริหารธุรกิจ 18 ต.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจัดซื้อชุดกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 ต.ค. 2560
ข่าวประกาศร่าง TOR ร่างขอบเขตงานการจัดซื้อชุดกีฬา เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 ต.ค. 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต เครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 ต.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสติ๊กเกอร์เทอร์มอลพิมพ์ ขนาด 8.5x8.5 ซม. จำนวน 4,664,000 ดวง คณะแพทยศาสตร์ 17 ต.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการเครื่องตัดชิ้นเนื้อ ชนิดมือหมุน จำนวน 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 17 ต.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิทยาลัยนานาชาติ 12 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงคลินิกศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ต.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักบริการวิชาการ 11 ต.ค. 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี คณะบริหารธุรกิจ ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ห้อง 10 ต.ค. 2560

หน้า

Go to top