ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 6902 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับฐานข้อมูล ISPG Medicine Collection จำนวน 1 ฐานข้อมูล โดยเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Core Switch หลักของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20 มี.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงพลาสติกต่างๆ) จำนวน 19 รายการ 20 มี.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดจำนวน 100 รายการ คณะทันตแพทยศาสตร์ 20 มี.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการจ้างปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้า อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการ เครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง 20 มี.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการ เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติภายในลูกตาทั้งทางส่วนหลังของลูกตาและวัดความยาวลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง 20 มี.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการ กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตาระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์เก็บภาพ จำนวน 1 เครื่อง 20 มี.ค. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดซื้อรถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 มี.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานซื้อสีทาพื้นสนาม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดฝึกทดลองสายส่ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งานจัดซื้อตู้สำนักงานเคลื่อนที่ (ตู้คอนเทนเนอร์) 19 มี.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทนม UHT และเครื่องดื่มบรรจุกล่อง จำนวน 17 รายการ ประจำปี 2561 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 19 มี.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ 19 มี.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ 19 มี.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 จำนวน 19,500 รีม 19 มี.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสื่อการเรียนการสอนการเชื่อมแบบ ทีไอจี ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19 มี.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 19 มี.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับพื้นที่จุดจอดรับ-ส่ง ของรถไฟฟ้า ขส.มช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2561

หน้า

Go to top