ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 7559 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ถุงมือศัลยกรรม ชนิดมีแป้ง) ด้วยวิธี e-bidding คณะแพทยศาสตร์ 18 ก.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ถุงบรรจุอาหาร,Gravity extension) ด้วยวิธี e-bidding คณะแพทยศาสตร์ 18 ก.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (ไอ.วี แคทดิเตอร์) ด้วยวิธี e-bidding คณะแพทยศาสตร์ 18 ก.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสีประมวลผลด้วยระบบฟูลี่ดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding คณะแพทยศาสตร์ 18 ก.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ ชนิดซับซ้อนมีส่วนแสดงระบบหายใจและค่าก๊าซดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding คณะแพทยศาสตร์ 18 ก.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะ รายการ เครื่องเลเซอร์รักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิด YAG จำนวน 1 เครื่อง 18 ก.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 178 รายการ สำนักงานหอพักนักศึกษา 18 ก.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ 18 ก.ค. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (ถุงมือสำหรับการศัลยกรรม ชนิดไม่มีแป้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 18 ก.ค. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศร่างขอบเขตของงาน รายการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 32 รายการ (น้ำเกลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 18 ก.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนระกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้า POST LIGHT แบบคู่ขนาด 70 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ก.ค. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุด และดูแลสนามบริเวณโดยรองอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุด 17 ก.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สาย จำนวน 200 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding คณะแพทยศาสตร์ 17 ก.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ผสมยาเคมีบำบัด จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธี e-bidding คณะแพทยศาสตร์ 17 ก.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จำนวน 63 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding คณะแพทยศาสตร์ 17 ก.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 54 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding คณะแพทยศาสตร์ 17 ก.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561งานปรับปรุงหลังคาคลุมดาดฟ้าหอพักอ่างแก้ว โดยวิธี e-bidding 17 ก.ค. 2561

หน้า

Go to top