ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 - 20 รายการ จากทั้งหมด 13603 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด
60085158859 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 22 ส.ค. 2560 cmurefprice-2017-753834758.pdf
60085161855 ซื้อน้ำยา Abbott Realtime HIV-1 amplification reagent kit with accessories สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 22 ส.ค. 2560 cmurefprice-2017-34207697.pdf
60085159857 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ส.ค. 2560 cmurefprice-2017-6276947.pdf
60085156067 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ส.ค. 2560 cmurefprice-2017-1393457762.pdf
60085145518 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ส.ค. 2560 cmurefprice-2017-1813177441.pdf
60085144903 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ส.ค. 2560 cmurefprice-2017-1864023258.pdf
60085144281 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ส.ค. 2560 cmurefprice-2017-1258087813.pdf
60085143436 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ส.ค. 2560 cmurefprice-2017-318543498.pdf
60085138951 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ส.ค. 2560 cmurefprice-2017-1059990622.pdf
60085159583 ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 80 KVA พร้อมติดตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 22 ส.ค. 2560 cmurefprice-2017-765783219.pdf
60085137245 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ส.ค. 2560 cmurefprice-2017-1449608565.pdf
60085131242 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ส.ค. 2560 cmurefprice-2017-476714702.pdf
60085123139 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ส.ค. 2560 cmurefprice-2017-2095426431.pdf
60085156564 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 22 ส.ค. 2560 cmurefprice-2017-1623717051.pdf
60085157605 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ส.ค. 2560 cmurefprice-2017-246385726.pdf
60085142397 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ส.ค. 2560 cmurefprice-2017-467172787.pdf
60085141492 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ส.ค. 2560 cmurefprice-2017-803145761.pdf
60085140754 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ส.ค. 2560 cmurefprice-2017-1725551051.pdf
60085144406 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ส.ค. 2560 cmurefprice-2017-530076567.pdf
60085143254 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ส.ค. 2560 cmurefprice-2017-2047983286.pdf

หน้า

Go to top