ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 3773 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB DB ABB จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคนิคการแพทย์ 24 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1336000968.pdf
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561-เครื่องกลึงเซรามิกสำหรับห้องปฏิบัติการพร้อมเตาเผาชิ้นงานเซรามิกอุณหภูมิสูง จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 24 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1151422573.pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ชมรมนักศึกษาชั้นใต้ดินอาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 20 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-173363848.pdf
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 2 รายการ (รถตู้โดยสาร) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ 19 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-819735860.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้าง งานจ้างปรับปรุงห้องอบรมสัมมนากองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-901842066.pdf
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดสื่อการเรียนการสอนการเชื่อมแบบ ทีไอจี ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-160777711.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติภายในลูกตาทั้งทางส่วนหลังของลูกตาและวัดความยาวลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 19 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-9496189.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตาระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์เก็บภาพ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 19 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-123647058.pdf
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักหอสมุด 17 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1767090733.pdf
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงการปรับปรุงพื้นที่ชมรมนักศึกษาชั้นใต้ดินอาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 10 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-2041133238.pdf
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะพยาบาลศาสตร์ 10 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1481926083.pdf
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายดอกไม้เยี่ยมไข้ บริเวณตรงข้ามห้องเจาะเลือดเบอร์ 11 ข้างบันไดอาคารตะวันกังวานพงษ์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 09 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1855569309.pdf
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตะเกียงแก๊สอัตโนมัติ (วิจารณ์ถึง 17 เม.ย.61) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคนิคการแพทย์ 05 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-376042068.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หอพักนักศึกษาต้นแบบ 4 อาคาร (LA4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 04 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-130603768.pdf
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 ชั้น 2 และทางเดินบันไดชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะนิติศาสตร์ 03 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1221153275.pdf
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (โครงการเพิ่มสมรรถภาพเชิงวิชาการฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 03 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1374655351.PDF
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนรวมหลังที่ 5 การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักทะเบียนและประมวลผล 03 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1976730958.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าสวนปาล์ม ฯ(LA 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 03 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-672357282.pdf
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ครั้งที่ 3_2561 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 03 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1351359352.pdf
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 02 เม.ย. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-634859694.PDF

หน้า

Go to top