ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 3478 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 18 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1613095570.pdf
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก (Colorimeter) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 18 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-704379098.pdf
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก (HOOD) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 18 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-2145530012.pdf
ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างเหมาปรับปรุงพื้นบริเวณสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะนิติศาสตร์ 18 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1336197972.pdf
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1551490871.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-มช.) ด้วยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1210123271.pdf
จ้างปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์รอบอาคารหอธรรม การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1158347745.pdf
หุ่นฝึกใส่สายสวนเข้าหลอดเลือดดำส่วนกลาง จำนวน 10 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 18 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1515325164.pdf
ระบบป้องกันการบุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 18 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1958078236.pdf
หุ่นฝึกช่วยคืนชีพขั้นสูงแบบผู้ใหญ่ จำนวน 5 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 18 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-433269815.pdf
ครุภัณฑ์ประกอบห้องพักประจำอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 14 ชั้น จำนวน 364 ห้อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 18 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-338976788.pdf
ประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกจัดซื้อเครื่องทำแห้งภายใต้ความเย็นและสุญญากาศ (Freeze dryer) จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเภสัชศาสตร์ 17 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-225141519.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องงานจ้างทาสีเสาไฟฟ้าถนนแบบมาตรฐาน ถนนวงแหวนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1055140337.pdf
งานจ้างปรับปรุงลานกิจกรรม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1372201290.pdf
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์(หุ่นฝึก) จำนวน 2 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 17 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-231885336.pdf
หุ่นฝึกการแทงเข็มให้สารน้ำทางไขกระดูก จำนวน 10 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 17 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-799407804.pdf
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์(หุ่นจำลอง) จำนวน 2 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 17 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-81542343.pdf
อุปกรณ์ออกกำลังกายประจำอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 14 ชั้น จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 17 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1003812571.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดช่องท้อง สำหรับสัตว์เล็ก จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 17 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1030290031.pdf
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงงานกล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 17 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-666452569.pdf

หน้า

Go to top