ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 1329 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้่ชนะการซื้ออายุใช้งานสิทธิ์ Software Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 ก.พ. 2561 cmuresultproc-2018-299394441.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนเวทีกลางแจ้งลานกิจกรรมนักศึกษาและปรับปรุงพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 ก.พ. 2561 cmuresultproc-2018-1660483639.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดซื้อเวทีถอดประกอบได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 ก.พ. 2561 cmuresultproc-2018-892638358.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (Tegaderm CHG 25 ชิ้น/กล่อง) จำนวน 3,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 07 ก.พ. 2561 cmuresultproc-2018-59896357.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดแยกและเคลื่อนย้ายโปรตีน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 05 ก.พ. 2561 cmuresultproc-2018-919988117.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 05 ก.พ. 2561 cmuresultproc-2018-1238284144.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 05 ก.พ. 2561 cmuresultproc-2018-957126918.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดแยกและเคลื่อนย้ายโปรตีน จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 05 ก.พ. 2561 cmuresultproc-2018-226685849.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 05 ก.พ. 2561 cmuresultproc-2018-1571268174.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดแยกและเคลื่อนย้ายโปรตีนพร้อมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 05 ก.พ. 2561 cmuresultproc-2018-565051841.pdf
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้ง คณะบริหารธุรกิจ 05 ก.พ. 2561 cmuresultproc-2018-1976423222.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดกรงเมตาบอลิซึ่มชนิดใช้กับหนูแรท จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 05 ก.พ. 2561 cmuresultproc-2018-915471534.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 05 ก.พ. 2561 cmuresultproc-2018-1376006784.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องดูดจ่ายสารละลาย แบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 05 ก.พ. 2561 cmuresultproc-2018-100149974.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแนวท่อเมนน้ำเสีย บ่อสูบ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 01 ก.พ. 2561 cmuresultproc-2018-63566904.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง คณะบริหารธุรกิจ 01 ก.พ. 2561 cmuresultproc-2018-1036201778.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดซื้อระบบเสียงตามสายวัฒนธรรม จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 01 ก.พ. 2561 cmuresultproc-2018-948151119.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ ตู้ให้ความอบอุ่นพร้อมระบบทำหัตถการสำหรับทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤติ จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 29 ม.ค. 2561 cmuresultproc-2018-1516476227.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 26 ม.ค. 2561 cmuresultproc-2018-1297778760.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 26 ม.ค. 2561 cmuresultproc-2018-372992576.pdf

หน้า

Go to top