ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 1272 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี เป็นห้องเรียนและห้องวิจัย ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 06 ธ.ค. 2560 cmuresultproc-2017-1630080858.pdf
ดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของคณะแพทยศาสตร์ ระยะเวลา 9 เดือน จำนวน 38 คน คณะแพทยศาสตร์ 06 ธ.ค. 2560 cmuresultproc-2017-756465841.pdf
จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ HVAC ศูนย์สัตว์ทดลอง 01 ธ.ค. 2560 cmuresultproc-2017-866945873.pdf
จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศของระบบ Heating Ventilation and Air Conditioning (HVAC) ศูนย์สัตว์ทดลอง 24 พ.ย. 2560 cmuresultproc-2017-122812123.pdf
ประกาศผู้ชนะการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 พ.ย. 2560 cmuresultproc-2017-1506952673.pdf
ปรับปรุงห้องงานบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคาร 1 บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย 17 พ.ย. 2560 cmuresultproc-2017-1772282976.pdf
จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารภายในอาคาร คณะบริหารธุรกิจ 07 พ.ย. 2560 cmuresultproc-2017-1605506590.pdf
เครื่องตัดชิ้นเนื้อ ชนิดมือหมุน จำนวน 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 06 พ.ย. 2560 cmuresultproc-2017-463314936.pdf
ซื้อน้ำยาตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ของทารกในครรภ์ในสตรีตั้งครรภ์ จำนวน 15,000 test คณะแพทยศาสตร์ 01 พ.ย. 2560 cmuresultproc-2017-1786623063.pdf
ประกาศผู้ชนะการจ้างบริการทำความสะอาดหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิจิตรศิลป์ 09 ต.ค. 2560 cmuresultproc-2017-1972866979.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยคณะการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน 03 ต.ค. 2560 cmuresultproc-2017-103337356.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลสวนและบริเวณโดยรอบคณะการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน 03 ต.ค. 2560 cmuresultproc-2017-1048219005.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดคณะการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน 03 ต.ค. 2560 cmuresultproc-2017-1593934591.pdf
ประกาศผู้ชนะการจ้างรักษาความปลอดภัยหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิจิตรศิลป์ 09 ต.ค. 2560 cmuresultproc-2017-1676206156.pdf
ผลการคัดเลือกงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29 ก.ย. 2560 cmuresultproc-2017-971284554.pdf
เครื่องวัดค่าสายตาระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 27 ก.ย. 2560 cmuresultproc-2017-1798074666.pdf
ประกาศผู้ชนะการจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และกิจกรรมเปิดพิพิธภัณฑ์ชุมชนพวกแต้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิจิตรศิลป์ 26 ก.ย. 2560 cmuresultproc-2017-1874021356.pdf
เครื่องตรวจตา (slip lamp) จำนวน 2 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 22 ก.ย. 2560 cmuresultproc-2017-747545436.pdf
ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 22 ก.ย. 2560 cmuresultproc-2017-1011162775.pdf
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดโดยใช้กระบอกฉีดยา (SYRINGE PUMP) จำนวน 30 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 22 ก.ย. 2560 cmuresultproc-2017-1129429113.pdf

หน้า

Go to top