ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

ล็อกอิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระดับ แยกตามหลักสูตรและสาขา

ระดับ พ.ศ. ชื่อ หน่วยงาน วันที่ลงประกาศ
ประกาศนียบัตร 2560 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมสำหรับทันตแพทย์ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะทันตแพทยศาสตร์ 06 ก.ค. 2560
ปริญญาตรี 2559 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาภาษาจีน (ภาคพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 30 พ.ย. 2559
ปริญญาตรี 2559 แนวทางการบริหารเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 05 ก.ย. 2559

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกวดราคาซื้อติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB DB ABB จำนวน 1 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคนิคการแพทย์ 24 เม.ย. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561-เครื่องกลึงเซรามิกสำหรับห้องปฏิบัติการพร้อมเตาเผาชิ้นงานเซรามิกอุณหภูมิสูง จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 24 เม.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ชมรมนักศึกษาชั้นใต้ดินอาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 20 เม.ย. 2561

หัวข้อร่างขอบเขตงาน (TOR)

ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด
ไม่มี ประกาศราคากลาง จ้างทำความสะอาดอาคารภาควิชาคณิตศาสตร์และอาคารภาควิชาสถิติ (อาคาร 45 ปี) (SCB4) อาคารคณิตศาสตร์ อาคารสถิติ ) จำนวน 1 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 25 เม.ย. 2561 cmurefprice-2018-881279412.PDF
ไม่มี ประกาศราคากลาง ทำความสะอาดอาคาร 30 ปี(SCB1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 1 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 25 เม.ย. 2561 cmurefprice-2018-1452446719.PDF
ไม่มี ประกาศราคากลาง ทำความสะอาดอาคาร 40 ปี(SCB2) อาคารปฏิบัติการกลางอาคารเก็บตัวอย่างแร่ (อาคารคอร์แล็ป)และโรงจอดรถ คณะวิทยาศาสตร์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 1 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 25 เม.ย. 2561 cmurefprice-2018-500657171.PDF

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการพิจารณาเอกสารข้อเสนอโครงการ ซองที่ 1 : คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการของโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก คณะแพทยศาสตร์ 21 เม.ย. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้นั่งคอย 3 ที่นั่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 เม.ย. 2561

ภาพกิจกรรมกองคลัง

คุณจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง นำเจ้าหน้าที่ของกองคลัง สวัสดีปีใหม่ 2561 แด่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง นำเจ้าหน้าที่ของกองคลังสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Go to top