เนื้อหา

แสดงเฉพาะเนื้อหาที่
ชื่อชนิดผู้เขียนสถานะปรับปรุงแล้วเรียงจากน้อยไปมากภาษาการดำเนินการ
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์11 ธ.ค. 2017 - 07:45ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์10 ธ.ค. 2017 - 20:46ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์10 ธ.ค. 2017 - 19:58ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์10 ธ.ค. 2017 - 18:38ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์10 ธ.ค. 2017 - 15:29ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์10 ธ.ค. 2017 - 14:36ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 7 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์10 ธ.ค. 2017 - 14:05ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์10 ธ.ค. 2017 - 13:38ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์10 ธ.ค. 2017 - 13:17ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์10 ธ.ค. 2017 - 12:38ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์10 ธ.ค. 2017 - 12:26ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์10 ธ.ค. 2017 - 12:18ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์9 ธ.ค. 2017 - 16:51ไทย
ซื้อเครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบโมดุลลาควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศร่าง TORนายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 17:35ไทย
ซื้อเครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบโมดุลลาควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศร่าง TORนายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 17:35ไทย
เครื่องวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนเชิงพลังงานและปริมาณ จำนวน 1 ชุด ข่าวประกาศร่าง TORนายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 17:33ไทย
เครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบโมดุลลาควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ประกาศราคากลางนายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 17:10ไทย
เครื่องวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนเชิงพลังงานและปริมาณ จำนวน 1 ชุด ประกาศราคากลางนายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 17:09ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 9 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 16:15ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 16:14ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 16:13ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 16:12ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 16:10ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 16:09ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 16:08ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 16:07ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 16:06ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 16:05ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโรงจอดรถไฟฟ้าเดิมบริเวณด้านหลังตลาดร่มสักเป็นโรงพักขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 15:59ไทย
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งานจัดเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1โครงการ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีจีรายุทธ์ อิ่นแก้วตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 15:55ไทย
จ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดงานกองกลาง ประกาศราคากลางอรวรรณ กัณฑารัตน์ตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 15:21ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะรายการปรับปรุงและตกแต่งภายในศูนย์ตรวจโรคหัวใจ ชั้น 9 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอนงค์ สุนทรตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 15:14ไทย
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องจัดซื้อเครื่องประเมินสภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (Cavi) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอนงค์ สุนทรตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 15:00ไทย
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการออกแบบ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีสุมนา ปริญญาปริวัฒน์ตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 14:43ไทย
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการออกแบบ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีสุมนา ปริญญาปริวัฒน์ตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 14:41ไทย
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งานจัดซื้อกระดานบอร์อิเล็กทรอนิกส์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 85 นิ้ว แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีสุมนา ปริญญาปริวัฒน์ตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 14:38ไทย
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการออกแบบ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีสุมนา ปริญญาปริวัฒน์ตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 14:34ไทย
ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ เรื่องประกวดราคาซื้องานจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 2 ห้อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโฉมหญิง ประจักรตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 14:23ไทย
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) และคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 2 ห้อง พร้อมติดตั้ง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข่าวประกาศร่าง TORโฉมหญิง ประจักรตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 14:12ไทย
งานจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 2 ห้อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศราคากลางโฉมหญิง ประจักรตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 14:09ไทย
คณะการสื่อสารมวลชน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอชิรสิทธิ์ ป้องสีดาตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 13:23ไทย
ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ ประกาศราคากลางเกศมณี หนูคำปันตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 12:36ไทย
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 373 รายการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างณัฐรัตน์ บุญสุขตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 11:55ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้กลมสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 80 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 11:42ไทย
ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 04101 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีประเทือง เตจ๊ะราษฎร์ตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 11:02ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตา จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 09:45ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างซ่อมแซมลิฟต์ ยี่ห้อ ฮิตาชิ จำนวน 2 ตัว อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 09:43ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 09:30ไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงใต้บันไดทางขึ้น อาคาร 40 ปี เป็นห้องเก็บของงานภูมิทัศน์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคานายณัฐพล เวชโพธิ์ตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 09:28ไทย
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 รายการ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 23 รายการ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีชุลีพร การวัฒนา...ตีพิมพ์8 ธ.ค. 2017 - 09:10ไทย

หน้า

Go to top