ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 - 20 รายการ จากทั้งหมด 12273 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด
60055094113 จ้างตรวจเอกซเรย์ทรวงอกด้วยระบบดิจิตอล จำนวน 1 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 29 พ.ค. 2560 cmurefprice-2017-805158684.pdf
60088093216 ระบบเครือข่ายสำหรับอาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 พ.ค. 2560 cmurefprice-2017-153060203.pdf
60055092752 งานจัดจ้างตัดแต่งต้นไม้แนวถนนสายหลักในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ เฟส 1 กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 29 พ.ค. 2560 cmurefprice-2017-643095379.pdf
60055089974 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 26 พ.ค. 2560 cmurefprice-2017-1557700941.pdf
60055089655 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 26 พ.ค. 2560 cmurefprice-2017-583218658.pdf
60055089218 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 26 พ.ค. 2560 cmurefprice-2017-1611596349.pdf
60055088841 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 26 พ.ค. 2560 cmurefprice-2017-1579351312.pdf
60055087919 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 26 พ.ค. 2560 cmurefprice-2017-1960684965.pdf
60055087526 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 26 พ.ค. 2560 cmurefprice-2017-2084408259.pdf
60055090028 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ 26 พ.ค. 2560 cmurefprice-2017-2132320559.pdf
60055086711 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 26 พ.ค. 2560 cmurefprice-2017-977470649.pdf
60055086579 งานซ่อมแซมเครื่องHPLCโดยวิธีพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 26 พ.ค. 2560 cmurefprice-2017-1222317435.pdf
60055082732 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 พ.ค. 2560 cmurefprice-2017-567335080.pdf
60055081912 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 พ.ค. 2560 cmurefprice-2017-6170484.pdf
60055080858 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 พ.ค. 2560 cmurefprice-2017-1218415891.pdf
60055080556 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 พ.ค. 2560 cmurefprice-2017-667482696.pdf
60055080145 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 พ.ค. 2560 cmurefprice-2017-255786880.pdf
60055079832 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 พ.ค. 2560 cmurefprice-2017-101638785.pdf
60055078908 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 พ.ค. 2560 cmurefprice-2017-1105188303.pdf
60055077339 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 พ.ค. 2560 cmurefprice-2017-1121492173.pdf

หน้า

Go to top