ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 - 20 รายการ จากทั้งหมด 14128 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด
60117308857 จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 พ.ย. 2560 cmurefprice-2017-780287548.pdf
60107131550 ปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอนและวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 21 พ.ย. 2560 cmurefprice-2017-1139251412.pdf
60107131550 ปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอนและวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 21 พ.ย. 2560 cmurefprice-2017-1913486650.pdf
60107131550 ปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอนและวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 21 พ.ย. 2560 cmurefprice-2017-20747808.pdf
60107131550 ปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอนและวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 21 พ.ย. 2560 cmurefprice-2017-1734626272.pdf
60107131550 ปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอนและวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 21 พ.ย. 2560 cmurefprice-2017-1399118140.pdf
60117298128 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 21 พ.ย. 2560 cmurefprice-2017-1161481628.pdf
60107248682 ซื้อเครื่องมือวัดค่าดูดกลืนแสง จำนวน 1 เครื่อง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 21 พ.ย. 2560 cmurefprice-2017-741540191.pdf
60117175175 ซื้อเครื่องหาเปอร์เซนต์แอลกอฮอล์ จำนวน 2 เครื่อง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 21 พ.ย. 2560 cmurefprice-2017-347009453.pdf
60117174806 ซื้อชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 21 พ.ย. 2560 cmurefprice-2017-979955785.pdf
60117175267 เครื่องผสมอาหาร จำนวน 5 เครื่อง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 21 พ.ย. 2560 cmurefprice-2017-53653514.pdf
60117278789 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 21 พ.ย. 2560 cmurefprice-2017-1632066898.pdf
60117278216 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 21 พ.ย. 2560 cmurefprice-2017-1393067674.pdf
60117289139 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 21 พ.ย. 2560 cmurefprice-2017-910461278.pdf
60117277359 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 21 พ.ย. 2560 cmurefprice-2017-1885815179.pdf
60117273680 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 21 พ.ย. 2560 cmurefprice-2017-1976125638.pdf
601172886966 จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม MonsoonSIM ระยะเวลา 1 ปี วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 21 พ.ย. 2560 cmurefprice-2017-1692716244.pdf
60117272940 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 พ.ย. 2560 cmurefprice-2017-882036297.pdf
60117268908 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 พ.ย. 2560 cmurefprice-2017-382216972.pdf
60117271966 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 พ.ย. 2560 cmurefprice-2017-736800405.pdf

หน้า

Go to top