ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 - 20 รายการ จากทั้งหมด 11623 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด
60035100307 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 29 มี.ค. 2560 cmurefprice-2017-924011601.pdf
60035098983 เช่าซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมการติดตั้ง จำนวน 1 รายการ คณะเภสัชศาสตร์ 29 มี.ค. 2560 cmurefprice-2017-1044818844.pdf
59105059997 ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2560 จ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
60035095742 จ้างพิมพ์วารสารร่มพยอม ปีที่ 18 ฉบับพิเศษ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 28 มี.ค. 2560 cmurefprice-2017-1287039528.pdf
60035090502 ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการมีทั้งหมด 50 ชุด สำนักงานมหาวิทยาลัย 27 มี.ค. 2560 cmurefprice-2017-779970500.pdf
60035088138 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 27 มี.ค. 2560 cmurefprice-2017-2014465917.pdf
60035087166 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 27 มี.ค. 2560 cmurefprice-2017-931880032.pdf
60035085731 อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำแร่ (Mineral Water Quality Adjustable Apparatus) คณะเภสัชศาสตร์ 27 มี.ค. 2560 cmurefprice-2017-627950149.pdf
60035085729 เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักในเครื่องสำอางและน้ำแร่ด้วยเทคนิคการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Atomic Absorption Spectrometer for heavy metal analyzer in cosmetic and mineral water) คณะเภสัชศาสตร์ 27 มี.ค. 2560 cmurefprice-2017-286020805.pdf
- ประกาศราคากลาง งานจ้างปูกระเบื้องยาง อาคารเคมี 2 ชั้น 1,2,3 และ 4 ภาควิชาเคมี จำนวน 1 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 27 มี.ค. 2560 cmurefprice-2017-1522179342.pdf
- ครุภัณฑ์ ภาควิชาชีววิทยา จำนวน 3 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 24 มี.ค. 2560 cmurefprice-2017-749886938.pdf
- ประกาศราคากลางจ้างเหมาเพื่อพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 จำนวน 3 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 24 มี.ค. 2560 cmurefprice-2017-2054355673.pdf
60035084036 จัดซื้ออุปกรณ์โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายย่อย สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 มี.ค. 2560 cmurefprice-2017-625224676.pdf
ไม่มี จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Surver โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 มี.ค. 2560 cmurefprice-2017-115329309.pdf
60035070453 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 24 มี.ค. 2560 cmurefprice-2017-1466054097.pdf
60035070417 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 24 มี.ค. 2560 cmurefprice-2017-1444934670.pdf
60035070376 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 24 มี.ค. 2560 cmurefprice-2017-179717585.pdf
60035070310 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 24 มี.ค. 2560 cmurefprice-2017-1647402927.pdf
60035070263 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 24 มี.ค. 2560 cmurefprice-2017-1153847042.pdf
60035070233 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 24 มี.ค. 2560 cmurefprice-2017-1917914823.pdf

หน้า

Go to top