ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 - 20 รายการ จากทั้งหมด 15032 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
61027366082 จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูลโปรแกรมทางการบัญชี SAP คณะบริหารธุรกิจ 22 ก.พ. 2561 cmurefprice-2018-437845604.pdf 463
61027345023 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 26 รายการ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ 21 ก.พ. 2561 cmurefprice-2018-375535816.pdf 1082
61027337315 จัดซื้อเตียงปฏิบัติการกายภาพบำบัด จำนวน 6 เตียง ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ 21 ก.พ. 2561 cmurefprice-2018-2066300992.pdf 1082
61027345943 จ้างทำสื่อวิดีโอ จำนวน 1 งาน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 21 ก.พ. 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 18345
000 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนงาน ช่วงที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานมหาวิทยาลัย 20 ก.พ. 2561 cmurefprice-2018-655897993.pdf 796
61027330037 ซื้อเส้นลู่ตัดคลื่น ยาว ๕๐ เมตร พร้อมขอ เกี่ยวและตัวเร่งสระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ ๙ ชุด กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 20 ก.พ. 2561 cmurefprice-2018-2112388902.pdf 796
61027226071 จ้างปรับปรุงระบบแนวท่อระบบบำบัดน้ำเสีย คณะศึกษาศาสตร์ 75 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 20 ก.พ. 2561 cmurefprice-2018-1719652552.pdf 800
61027328392 ซื้อชุดสื่อการเรียนการสอนการเชื่อมแบบ ทีไอจี ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20 ก.พ. 2561 cmurefprice-2018-897394359.pdf 560
61027326658 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ก.พ. 2561 cmurefprice-2018-1915302072.pdf 988
61027251633 จ้างบริการวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 ก.พ. 2561 cmurefprice-2018-1716446034.pdf 756
61027316118 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ก.พ. 2561 cmurefprice-2018-1639803382.pdf 988
61027314650 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 8 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ก.พ. 2561 cmurefprice-2018-1744668911.pdf 988
61027311318 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 7 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ก.พ. 2561 cmurefprice-2018-1675604661.pdf 988
61027315800 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ก.พ. 2561 cmurefprice-2018-1543505527.pdf 988
61027314897 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ก.พ. 2561 cmurefprice-2018-1410334108.pdf 988
61027313774 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ก.พ. 2561 cmurefprice-2018-1340953057.pdf 988
61027311146 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ก.พ. 2561 cmurefprice-2018-1454421409.pdf 988
61027312475 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ก.พ. 2561 cmurefprice-2018-1476895845.pdf 988
61027310288 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ก.พ. 2561 cmurefprice-2018-214825257.pdf 988
61017356645 งานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารสถานีไฟฟ้าย่อยฯและพื้นที่ด้านข้างอาคาร Sub Station ให้่ได้มาตรฐาน กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 20 ก.พ. 2561 cmurefprice-2018-1298807953.pdf 7458

หน้า

Go to top