ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 - 20 รายการ จากทั้งหมด 13043 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด
60075053108 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-401851489.pdf
60075088135 ก่อสร้างอาคาร/โรงเรือนศูนย์การเรียนรู้การผลิตโคเนื้อ CMU Beef จำนวน 1 รายการ คณะเกษตรศาสตร์ 25 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-123346787.pdf
60075053067 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1673065669.pdf
60075053025 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-759394862.pdf
60075052985 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1704237575.pdf
60075052944 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-753564285.pdf
60075052914 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1991426257.pdf
60075052835 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1338576681.pdf
60075052784 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-2080618005.pdf
60075052731 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1613104477.pdf
60075086814 จ้างเหมาทำความสะอาดหอพักนักศึกษาและห้องอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานหอพักนักศึกษา 25 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-74673577.pdf
- ประกาศราคากลางชุดคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ จำนวน 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ 25 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-630806900.pdf
60075083507 จ้างออกแบบ จัดทำเนื้อหา พิมพ์โปสเตอร์ แผ่นพับ ป้ายไวนิล และจัดทำไฟล์เพื่อเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 25 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1538926134.pdf
ไม่มี ราคากลางจัดซื้อกล้องวงจรปิด ประจำอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 24 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-149617750.pdf
- ประกาศราคากลาง 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง 2 เครื่อง 2. เครื่องฉายภาพ LCD Projector 2 เครื่อง 3. จอภาพมือดึง 3 จอ คณะวิทยาศาสตร์ 24 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-636094508.pdf
60075082691 จ้างปรับปรุงห้องเรียนนักศึกษาแพทย์หมายเลขที่ 2 ภาควิชาออรืโธปิดิกส์ ชั้น 4 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ 24 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1188063759.pdf
- ประกาศราคากลางตู้อบความร้อนระบบสุญญากาศ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 49 ลิตร จำนวน 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ 24 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1390180962.pdf
60075082457 จ้างจัดทำหนังสือครบรอบ 50 ปี สถาบันวิจัยฯ จำนวน 500 เล่ม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 24 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1976329938.pdf
60075079875 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 24 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1250216345.pdf
60075079806 วัสดุของใช้ในการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 24 ก.ค. 2560 cmurefprice-2017-1155785868.pdf

หน้า

Go to top