ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 - 20 รายการ จากทั้งหมด 15444 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
ไม่มี คณะวิทยาศาสตร์งานจ้างรักษาความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 18 มิ.ย. 2561 cmurefprice-2018-1589635601.PDF 7455
61067252711 งานจ้างดูแลทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางบริเวณรอบอ่างแก้ว กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 15 มิ.ย. 2561 cmurefprice-2018-1300162321.pdf 633
61057428117 งานจ้างปรับปรุงห้องใต้ถุนอาคารบริหารและสวัสดิการเพื่อรองรับการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมรถลากจูง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 มิ.ย. 2561 cmurefprice-2018-2117762024.pdf 7458
61067229361 ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแม่เหียะ บ่อฆ่าเชื้อโรค กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 14 มิ.ย. 2561 cmurefprice-2018-253642514.pdf 18345
61067112748 จ้างก่อสร้างโครงการกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้งานยามขาดแคลน สำนักทะเบียนและประมวลผล 13 มิ.ย. 2561 cmurefprice-2018-1753463337.pdf 520
61067226125 จ้างทำเสื้อสูทผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 13 มิ.ย. 2561 cmurefprice-2018-705359252.pdf 282
61067172565 ซื้อน้ำยาใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 14 รายการ สำหรับโครงการวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 12 มิ.ย. 2561 cmurefprice-2018-1080249245.pdf 756
61067190792 ซื้อน้ำยาใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ สำหรับโครงการวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 12 มิ.ย. 2561 cmurefprice-2018-726749542.pdf 756
61067159262 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 11 มิ.ย. 2561 cmurefprice-2018-1509058816.pdf 988
61067171446 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 11 มิ.ย. 2561 cmurefprice-2018-542298030.pdf 988
61067164837 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 11 มิ.ย. 2561 cmurefprice-2018-496915350.pdf 988
61067164051 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 11 มิ.ย. 2561 cmurefprice-2018-1473679842.pdf 988
61067156646 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 11 มิ.ย. 2561 cmurefprice-2018-702757254.pdf 988
61047374670 ประกวดราคาซื้อจัดทำระบบประตูทางเข้าออกอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 08 มิ.ย. 2561 cmurefprice-2018-1206955365.pdf 796
61067131654 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 มิ.ย. 2561 cmurefprice-2018-1076013521.pdf 988
61067133351 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 มิ.ย. 2561 cmurefprice-2018-494050151.pdf 988
61067135114 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 มิ.ย. 2561 cmurefprice-2018-1337534030.pdf 988
61067134356 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 มิ.ย. 2561 cmurefprice-2018-8141789.pdf 988
61067125703 ประกาศราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) จำนวน 1 เครื่อง คณะวิทยาศาสตร์ 08 มิ.ย. 2561 cmurefprice-2018-1332254712.PDF 581
61067097137 ปรับปรุงราวระเบียงสแตนเลส คณะเภสัชศาสตร์ 08 มิ.ย. 2561 cmurefprice-2018-904386070.pdf 866

หน้า

Go to top