ภาพกิจกรรมกองคลัง

ต้อนรับคุณชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในโอกาสที่มาบรรยายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการวิจัยและพัฒนา

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคุณชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในโอกาสที่มาบรรยายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการวิจัยและพัฒนา และการให้บริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารด้านการคลังมหาวิทยาลัยของรัฐเข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561

เพิ่มเมื่อวันที่: 05 พ.ค. 2561

ที่ประชุมรองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย (ทรคท.) ครั้งที่ 2/2561

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ประชุมรองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย (ทรคท.) ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคลรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องด้านการคลังและทรัพย์สิน จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการวิจัยและพัฒนา และการให้บริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารด้านการคลังมหาวิทยาลัยของรัฐเข้าร่วมกว่า 55 ท่าน จาก 27 สถาบันของรัฐทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561

เพิ่มเมื่อวันที่: 04 พ.ค. 2561

ดำหัวอธิการบดี

คุณจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง นำเจ้าหน้าที่กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีดำหัวอธิการบดี ของสำนักงานมหาวิทยาลัยภาคเช้า และภาคบ่าย ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ วันที่ 27 เมษายน 2561

เพิ่มเมื่อวันที่: 28 เม.ย. 2561

คุณจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง นำเจ้าหน้าที่ของกองคลัง สวัสดีปีใหม่ 2561 แด่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง นำเจ้าหน้าที่ของกองคลังสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเมื่อวันที่: 17 ม.ค. 2561

งานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย นำโดย คุณจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่กองคลังทุกท่าน ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก คุณเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นประธาน โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่ ณ วันที่ 16 กันยายน 2559

เพิ่มเมื่อวันที่: 19 ก.ย. 2559

ดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหาร

คุณจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน บุคลากร ของกองคลัง ร่วมพิธีดำหัว ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และท่านศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ปี 2559

เพิ่มเมื่อวันที่: 22 เม.ย. 2559

ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ร่วมงานทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดฝายหิน

คุณจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน บุคลากร ร่วมทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2558 โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีทอดถวายผ้ากฐินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดฝายหิน 31 ตุลาคม 2558

เพิ่มเมื่อวันที่: 01 พ.ย. 2558

มอบของที่ระลึก ให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ

คุณจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมเจ้าหน้าที่กองคลัง มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดี ให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ ที่เกษียณอายุราชการ ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 23 กันยายน 2558

เพิ่มเมื่อวันที่: 23 ก.ย. 2558

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการบริหารงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการบริหารงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยท่าน รองศาสตราจารย์ นพ.ธนู หินทอง รองประธาน ได้มอบช่อดอกไม้ ให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ ที่พ้นวาระประธานคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับหารบริหารงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์

เพิ่มเมื่อวันที่: 23 ก.ย. 2558

อบรม เทคนิคสร้างสุขสนุกกับงานและบริการประทับใจ 12-13 กันยายน 2558 ณ อเวย์ สวนสวรรค์ เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่กองคลัง อบรม เทคนิคสร้างสุขสนุกกับงานและบริการประทับใจ 12-13 กันยายน 2558 ณ อเวย์ สวนสวรรค์ เชียงใหม่

เพิ่มเมื่อวันที่: 12 ก.ย. 2558
Go to top