ภาพกิจกรรมกองคลัง

คุณจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง นำเจ้าหน้าที่ของกองคลัง สวัสดีปีใหม่ 2561 แด่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง นำเจ้าหน้าที่ของกองคลังสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเมื่อวันที่: 17 ม.ค. 2561

งานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559

กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย นำโดย คุณจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่กองคลังทุกท่าน ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก คุณเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นประธาน โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่ ณ วันที่ 16 กันยายน 2559

เพิ่มเมื่อวันที่: 19 ก.ย. 2559

ดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหาร

คุณจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน บุคลากร ของกองคลัง ร่วมพิธีดำหัว ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และท่านศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ปี 2559

เพิ่มเมื่อวันที่: 22 เม.ย. 2559

ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ร่วมงานทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดฝายหิน

คุณจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน บุคลากร ร่วมทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2558 โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีทอดถวายผ้ากฐินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดฝายหิน 31 ตุลาคม 2558

เพิ่มเมื่อวันที่: 01 พ.ย. 2558

มอบของที่ระลึก ให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ

คุณจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมเจ้าหน้าที่กองคลัง มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดี ให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ ที่เกษียณอายุราชการ ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 23 กันยายน 2558

เพิ่มเมื่อวันที่: 23 ก.ย. 2558

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการบริหารงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการบริหารงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยท่าน รองศาสตราจารย์ นพ.ธนู หินทอง รองประธาน ได้มอบช่อดอกไม้ ให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ ที่พ้นวาระประธานคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับหารบริหารงานเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์

เพิ่มเมื่อวันที่: 23 ก.ย. 2558

อบรม เทคนิคสร้างสุขสนุกกับงานและบริการประทับใจ 12-13 กันยายน 2558 ณ อเวย์ สวนสวรรค์ เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่กองคลัง อบรม เทคนิคสร้างสุขสนุกกับงานและบริการประทับใจ 12-13 กันยายน 2558 ณ อเวย์ สวนสวรรค์ เชียงใหม่

เพิ่มเมื่อวันที่: 12 ก.ย. 2558

ต้อนรับมหาวิทยาลัยพะเยา

คุณจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง ต้อนรับ คุณสุคนธ์ ยากี ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมเจ้าหน้าที่งานคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ดูงานกองคลัง วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย

เพิ่มเมื่อวันที่: 14 ส.ค. 2558

ต้อนรับผู้อำนวยการกองคลัง คุณจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์

เจ้าหน้าที่กองคลัง ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ คุณจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง คนใหม่ ณ กองคลัง วันที่ 20 กรกฎาคม 2558

เพิ่มเมื่อวันที่: 20 ก.ค. 2558

ร่วมพิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่กองคลัง ร่วมพิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ณ ศาลาธรรม ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 1 เมษายน 2558

เพิ่มเมื่อวันที่: 01 เม.ย. 2558
Go to top