ล็อกอิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระดับ แยกตามหลักสูตรและสาขา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด
ไม่มี ประกาศราคากลาง จ้างทำความสะอาดอาคารภาควิชาคณิตศาสตร์และอาคารภาควิชาสถิติ (อาคาร 45 ปี) (SCB4) อาคารคณิตศาสตร์ อาคารสถิติ ) จำนวน 1 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 25 เม.ย. 2561 cmurefprice-2018-881279412.PDF
ไม่มี ประกาศราคากลาง ทำความสะอาดอาคาร 30 ปี(SCB1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 1 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 25 เม.ย. 2561 cmurefprice-2018-1452446719.PDF
ไม่มี ประกาศราคากลาง ทำความสะอาดอาคาร 40 ปี(SCB2) อาคารปฏิบัติการกลางอาคารเก็บตัวอย่างแร่ (อาคารคอร์แล็ป)และโรงจอดรถ คณะวิทยาศาสตร์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 1 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 25 เม.ย. 2561 cmurefprice-2018-500657171.PDF

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการพิจารณาเอกสารข้อเสนอโครงการ ซองที่ 1 : คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการของโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 เม.ย. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้นั่งคอย 3 ที่นั่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 เม.ย. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดเรือกรรเชียงเดี่ยวและใบพายเรือกรรเชียง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 เม.ย. 2561

ภาพกิจกรรมกองคลัง

คุณจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง นำเจ้าหน้าที่ของกองคลัง สวัสดีปีใหม่ 2561 แด่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง นำเจ้าหน้าที่ของกองคลังสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Go to top