เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) จำนวน 1 เครื่อง

Go to top