ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดหอพักนักศึกษาและห้องอาหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Go to top