ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 3914 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ถุงมือศัลยกรรม ชนิดมีแป้ง) ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 18 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1989832563.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ถุงบรรจุอาหาร,Gravity extension) ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 18 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1350161226.pdf
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (ไอ.วี แคทดิเตอร์) ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 18 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-648731996.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสีประมวลผลด้วยระบบฟูลี่ดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 18 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1656265191.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ ชนิดซับซ้อนมีส่วนแสดงระบบหายใจและค่าก๊าซดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 18 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-923941803.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 178 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานหอพักนักศึกษา 18 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1004269497.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สาย จำนวน 200 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 17 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-490094622.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ผสมยาเคมีบำบัด จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 17 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-552795838.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จำนวน 63 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 17 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1575582005.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 54 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 17 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1301524640.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จ้างทำความสะอาดพื้นที่ศูนย์ศรีพัฒน์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 16 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-382666445.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดส่องกล้องภายในข้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 16 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1643094767.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาด 4 slices จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 16 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1063536306.pdf
ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Firewall และอุปกรณ์กระจายภาระงาน Load Balancer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-268443240.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแม่เหียะ บ่อฆ่าเชื้อโรค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-217435188.pdf
ประกวดราคาจ้างงานจ้างดูแลทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางบริเวณรอบอ่างแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1132056676.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อเตียงผ่าตัดใหญ่ควบคุมด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 12 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1201331181.pdf
ประกาศ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ระบบสาธารณูปโภค และปรับปรุงภูมิทัศน์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-543448458.pdf
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 12 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1910598776.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแม่เหียะ บ่อฆ่าเชื้อโรค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-689489312.pdf

หน้า

Go to top