แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

หน่วยงาน ประจำปี วันที่อนุมัติ
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อซอฟต์แวร์ Antivirus (End Point Security) ศุกร์, 20 ตุลาคม, 2017
การจัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงิน Bloomberg รายปี จำนวน 1 ชุด ศุกร์, 20 ตุลาคม, 2017
ซื้อรถโดยสาร CNG จำนวน 4 คัน วงเงิน 4,500,000.- บาท พฤหัสบดี, 19 ตุลาคม, 2017
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต เครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อังคาร, 17 ตุลาคม, 2017
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ห้อง 2 561 ศุกร์, 6 ตุลาคม, 2017
คณะเกษตรศาสตร์ ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปี 2561 รายการซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2 561 ศุกร์, 6 ตุลาคม, 2017
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดซื้อชุดกีฬาฯ พฤหัสบดี, 5 ตุลาคม, 2017
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขล1) 2 559
ทดสอบ 2 559
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 2 560 จันทร์, 26 ธันวาคม, 2016
Go to top