แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

หน่วยงาน ประจำปี วันที่อนุมัติ ไฟล์
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อชุดสื่อการเรียนการสอนการเชื่อมแบบ ทีไอจึ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด 2 561 พุธ, 25 เมษายน, 2018 cmuplan-2018-155640858.pdf
จัดซืื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก อุปกรณ์แท็บเล็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ 2 561 พุธ, 25 เมษายน, 2018 cmuplan-2018-647925431.pdf
ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 27 เครื่อง 4 รายการ 2 561 อังคาร, 24 เมษายน, 2018 cmuplan-2018-1456569391.pdf
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุบริโภคประเภทอาหารแช่แข็งและอาหารแปรรูป จำนวน 44 รายการ ประจำปี 2561 2 561 จันทร์, 23 เมษายน, 2018 cmuplan-2018-293305510.pdf
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ จำนวน 18 รายการ ประจำปี 2561 2 561 จันทร์, 23 เมษายน, 2018 cmuplan-2018-1743392745.pdf
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้ัอจัดจ้างวัสดุบริโภคประเภทขนมเบเกอรี่ จำนวน 19 รายการ ประจำปี 2561 2 561 จันทร์, 23 เมษายน, 2018 cmuplan-2018-293939140.pdf
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร จำนวน 4 รายการ ประจำปี 2561 2 561 จันทร์, 23 เมษายน, 2018 cmuplan-2018-933479028.pdf
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุบริโภคประเภทขนมไทย จำนวน18 รายการ ประจำปี 2561 2 561 จันทร์, 23 เมษายน, 2018 cmuplan-2018-1249969442.pdf
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้ัอจัดจ้างวัสดุบริโภคประเภทเครื่องปรุงรส จำนวน 55 รายการ ประจำปี 2561 2 561 จันทร์, 23 เมษายน, 2018 cmuplan-2018-84695441.pdf
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้ัอจัดจ้างวัสดุบริโภคประเภทเครื่องดื่มประเภทชงและผลิตภัณฑ์เติมรสชาติเครื่องดื่มนวน 18 รายการ ประจำปี 2561 2 561 จันทร์, 23 เมษายน, 2018 cmuplan-2018-761562849.pdf

หน้า

Go to top