ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 1297 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ม.ค. 2561 cmuresultproc-2018-764153548.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ม.ค. 2561 cmuresultproc-2018-77480782.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรรณไม้ดอกไม้ประดับสำหรับตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 ม.ค. 2561 cmuresultproc-2018-701739006.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและฮีโมโกลบินในเลือด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 10 ม.ค. 2561 cmuresultproc-2018-413569508.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการตู้อบลมร้อน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 256 ลิตร จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 10 ม.ค. 2561 cmuresultproc-2018-1826582897.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ชนิด 2 เฟส พร้อมกระตุ้นหัวใจจากภายนอก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 10 ม.ค. 2561 cmuresultproc-2018-857401449.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการชุดอุปกรณ์ป้องกันรังสี จำนวน 9 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 10 ม.ค. 2561 cmuresultproc-2018-1321933593.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนตั้งพื้นแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 10 ม.ค. 2561 cmuresultproc-2018-1243189283.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการตู้อบลมร้อน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 10 ม.ค. 2561 cmuresultproc-2018-2059021269.pdf
จัดซื้อระบบสายพานลำเลียง สำนักทะเบียนและประมวลผล 08 ม.ค. 2561 cmuresultproc-2018-1047208330.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างตัดตกแต่งกิ่งไม้แนวไฟฟ้าแรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 05 ม.ค. 2561 cmuresultproc-2018-283372486.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดเอกซเรย์ สำหรับเครื่องตรวจทางรังสีระบบหลอดเลือด 2 ระนาบ จำนวน 1 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 04 ม.ค. 2561 cmuresultproc-2018-4663391.pdf
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างปรับปรุงห้องทำงานชั้น 3 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 04 ม.ค. 2561 cmuresultproc-2018-1484773812.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช้างทองคำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 03 ม.ค. 2561 cmuresultproc-2018-532616288.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไอน้ำแรงดันสูง พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์สัตว์ทดลอง 27 ธ.ค. 2560 cmuresultproc-2017-861289431.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา จำนวน 1 โปรแกรมโดยวิธีคัดเลือก คณะแพทยศาสตร์ 27 ธ.ค. 2560 cmuresultproc-2017-1037437531.pdf
ประกาศผู้ชนะการจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องสำรองไฟ UPS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 ธ.ค. 2560 cmuresultproc-2017-1986888142.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องมือวัดการเต้นของชีพจร และความดันโลหิตของหนู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 21 ธ.ค. 2560 cmuresultproc-2017-151893499.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ หุ่นฝึกฯ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 21 ธ.ค. 2560 cmuresultproc-2017-1462680616.pdf
ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา คณะวิทยาศาสตร์ 19 ธ.ค. 2560 cmuresultproc-2017-1468127797.PDF

หน้า

Go to top