ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 1217 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ คณะมนุษยศาสตร์ 18 ส.ค. 2560 cmuresultproc-2017-34790012.pdf
ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งจุลินทรีย์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ 17 ส.ค. 2560 cmuresultproc-2017-2024771140.pdf
ยกเลิกการจ้างเหมาทำความสะอาดคณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 17 ส.ค. 2560 cmuresultproc-2017-402437495.pdf
ผลการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 7/2560 คณะวิทยาศาสตร์ 11 ส.ค. 2560 cmuresultproc-2017-165496428.pdf
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกงานจ้างปรับปรุงห้องอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 11 ส.ค. 2560 cmuresultproc-2017-2067037809.pdf
ผลการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 6/2560 คณะวิทยาศาสตร์ 10 ส.ค. 2560 cmuresultproc-2017-1210665464.pdf
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีคัดเลือก คณะอุตสาหกรรมเกษตร 10 ส.ค. 2560 cmuresultproc-2017-1213784537.pdf
วัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาซักผ้า) จำนวน 6 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 09 ส.ค. 2560 cmuresultproc-2017-487197466.pdf
ผลการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 5/2560 คณะวิทยาศาสตร์ 07 ส.ค. 2560 cmuresultproc-2017-1663367618.pdf
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน 1 ระบบ คณะแพทยศาสตร์ 03 ส.ค. 2560 cmuresultproc-2017-443737968.pdf
เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดก๊าซต่างๆ ขณะดมยาสลบชนิดแขวนเพดาน จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 03 ส.ค. 2560 cmuresultproc-2017-115104838.pdf
ผลการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 02 ส.ค. 2560 cmuresultproc-2017-1591019241.pdf
ผลการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ จ้าง 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์ 31 ก.ค. 2560 cmuresultproc-2017-223537473.pdf
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 31 ก.ค. 2560 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอกและอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 ก.ค. 2560 cmuresultproc-2017-63448551.pdf
ผลการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ จ้าง 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์ 20 ก.ค. 2560 cmuresultproc-2017-2085342102.pdf
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประสิทธิภาพสูง แบบพกพา สำนักบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 18 ก.ค. 2560 cmuresultproc-2017-1840603362.pdf
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศา ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ คณะแพทยศาสตร์ 14 ก.ค. 2560 cmuresultproc-2017-396800281.pdf
ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศวท.มช. จำนวน 3 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 12 ก.ค. 2560 cmuresultproc-2017-64584960.pdf
วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 04 ก.ค. 2560 cmuresultproc-2017-122581648.pdf

หน้า

Go to top