ผู้ชนะการประกวดราคา

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 486 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์แนบ
ประกาศผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด คณะบริหารธุรกิจ 21 ส.ค. 2560 11:05 cmuwinner-2017-832987688.pdf
ประกาศผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 17 ส.ค. 2560 10:55 cmuwinner-2017-1279639383.pdf
ประกาศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุด และบำรุงรักษาสนามโดยรอบอาคารสำนักหอสมุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุด 07 ส.ค. 2560 14:07 cmuwinner-2017-2035210431.pdf
เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) จำนวน 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 21 ก.ค. 2560 09:20 cmuwinner-2017-25779681.pdf
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก จำนวน 1 ระบบ คณะแพทยศาสตร์ 19 ก.ค. 2560 10:21 cmuwinner-2017-1281849673.pdf
เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ (Portable Echocardiography) จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 14 ก.ค. 2560 10:15 cmuwinner-2017-1628008930.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างงานประกวดราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารหอประชุมเรือนรับรองอ่างแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 ก.ค. 2560 16:34 cmuwinner-2017-812433237.pdf
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีประกวดราคา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 05 ก.ค. 2560 16:16 cmuwinner-2017-1160796454.pdf
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 29 มิ.ย. 2560 13:26 cmuwinner-2017-1903947349.pdf
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 44 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 28 มิ.ย. 2560 15:26 cmuwinner-2017-660341520.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาชุดอุปกรณ์ตัดต่อเสียง คณะวิจิตรศิลป์ 27 มิ.ย. 2560 14:54 cmuwinner-2017-1587437453.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง"โครงการย้ายงานอาคารสถานที่ไปอาคาร เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คณะเกษตรศาสตร์" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 มิ.ย. 2560 18:59 cmuwinner-2017-1534489950.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนงาน ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 05 มิ.ย. 2560 10:32 cmuwinner-2017-546359238.pdf
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IPS: Intrusion Prevention System) โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 พ.ค. 2560 15:16 cmuwinner-2017-1134320040.pdf
ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการมีทั้งหมด 50 ชุด สำนักงานมหาวิทยาลัย 08 พ.ค. 2560 14:46 cmuwinner-2017-1491716604.pdf
ซื้อรถยนต์กระบะ 4 ประตู จำนวน 1 คัน สำนักงานมหาวิทยาลัย 08 พ.ค. 2560 14:45 cmuwinner-2017-1065550418.pdf
ชุดตรวจปริมาตรปอดและความต้านทานของระบบทางเดินหายใจ พร้อมเครื่องตรวจวิเคราะห์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 08 พ.ค. 2560 13:42 cmuwinner-2017-1786984581.pdf
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 08 พ.ค. 2560 13:41 cmuwinner-2017-1792080228.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานปรับปรุงหอประชุม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 01 พ.ค. 2560 14:21 cmuwinner-2017-1770454186.pdf
เครื่องเป่าลมเย็น จำนวน 3 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 26 เม.ย. 2560 14:50 cmuwinner-2017-905465169.pdf

หน้า

Go to top