ผู้ชนะการประกวดราคา

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 652 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์แนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ คณะเทคนิคการแพทย์ 21 ก.พ. 2561 16:07 cmuwinner-2018-779345181.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 ก.พ. 2561 15:54 cmuwinner-2018-808292564.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 21 ก.พ. 2561 14:40 cmuwinner-2018-470034221.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารทึบรังสี Dotarem ขนาด 10 ml. จำนวน 3,000 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 21 ก.พ. 2561 14:18 cmuwinner-2018-1189651269.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดสว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับผ่าตัดเปิดกะโหลกและกรอกระดูกสันหลัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 16 ก.พ. 2561 13:59 cmuwinner-2018-215762530.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 16 ก.พ. 2561 13:47 cmuwinner-2018-1073499424.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบการจี้และการตัดแอดว้านซ์ไบโพล่าร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 16 ก.พ. 2561 13:46 cmuwinner-2018-1889735324.pdf
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ก.พ. 2561 16:06 cmuwinner-2018-1984211334.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ กล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 กล้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 14 ก.พ. 2561 11:21 cmuwinner-2018-500444747.pdf
ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรสำนักงานคณะฯและคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์๑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 14 ก.พ. 2561 10:50 cmuwinner-2018-781952926.pdf
ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่องประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเตาอบสุญญากาศ(Vacuum OVen) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 14 ก.พ. 2561 10:46 cmuwinner-2018-389942355.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณน้ำโดยวิธีการไตเตรทแบบคาร์ลฟิชเชอร์คูลอมเมตริก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 13 ก.พ. 2561 15:29 cmuwinner-2018-158535418.PDF
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาชุดระบบการสอนทางไกลแบบ Online Courseด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 13 ก.พ. 2561 10:05 cmuwinner-2018-1962788422.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน(เบอร์๕) ระบบไฟ ๓๘๐ V ขนาด ๓๖๑๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิจิตรศิลป์ 12 ก.พ. 2561 16:36 cmuwinner-2018-133717577.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดวางแผนผ่าตัดสมองพร้อมโปรแกรมคำนวณพิกัดแบบสามมิติ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 12 ก.พ. 2561 14:28 cmuwinner-2018-458796843.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานีไฟฟ้าย่อยฯและพื้นที่ด้านข้าง Sub Station ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 09 ก.พ. 2561 15:33 cmuwinner-2018-1733990305.pdf
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ รายการ เครื่องประเมินสภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 09 ก.พ. 2561 09:17 cmuwinner-2018-1648972523.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งมิเตอร์ดิจิตอลเพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 08 ก.พ. 2561 08:16 cmuwinner-2018-1980229805.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบมิเตอร์ไฟฟ้าแสงสว่างและปรับปรุงใต้ถุนกลุ่มอาคารเรือนประชุมและเรือนพักรักรองอ่างแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 08 ก.พ. 2561 08:18 cmuwinner-2018-758044406.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดเสนอราคาจ้างก่อสร้างแนวรั้วเหล็ก เพื่อกั้นอาณาเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 06 ก.พ. 2561 15:52 cmuwinner-2018-2147058284.pdf

หน้า

Go to top