ผู้ชนะการประกวดราคา

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 538 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์แนบ
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะรายการปรับปรุงและตกแต่งภายในศูนย์ตรวจโรคหัวใจ ชั้น 9 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 08 ธ.ค. 2560 15:14 cmuwinner-2017-1649666791.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้กลมสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 80 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 08 ธ.ค. 2560 11:42 cmuwinner-2017-1215369497.PDF
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตา จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 08 ธ.ค. 2560 09:45 cmuwinner-2017-1856762541.PDF
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างซ่อมแซมลิฟต์ ยี่ห้อ ฮิตาชิ จำนวน 2 ตัว อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 08 ธ.ค. 2560 09:43 cmuwinner-2017-1245030418.PDF
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 08 ธ.ค. 2560 09:30 cmuwinner-2017-1222042924.PDF
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงใต้บันไดทางขึ้น อาคาร 40 ปี เป็นห้องเก็บของงานภูมิทัศน์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 08 ธ.ค. 2560 09:28 cmuwinner-2017-2022030958.PDF
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 07 ธ.ค. 2560 13:35 cmuwinner-2017-378513082.pdf
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 01 ธ.ค. 2560 16:45 cmuwinner-2017-881497029.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 01 ธ.ค. 2560 15:50 cmuwinner-2017-1068037282.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 6 พื้นที่ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 พ.ย. 2560 14:17 cmuwinner-2017-955278778.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์การมองเห็น (Contrast Sensitivity and Glare Testing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 29 พ.ย. 2560 13:54 cmuwinner-2017-152076946.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร จำนวน 4 รายการโดยวิธีคัดเลือก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 พ.ย. 2560 15:43 cmuwinner-2017-259831861.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ โดยวิธี e-market คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14 พ.ย. 2560 15:46 cmuwinner-2017-214016703.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดการดูดยึดน้ำของดิน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะเกษตรศาสตร์ 14 พ.ย. 2560 13:33 cmuwinner-2017-1711876437.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 46 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 09 พ.ย. 2560 13:08 cmuwinner-2017-2108412245.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศเพื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 42 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 08 พ.ย. 2560 13:32 cmuwinner-2017-901588757.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างชุดกีฬาเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 42 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนฯ จ.นครปฐม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 03 พ.ย. 2560 14:50 cmuwinner-2017-751141938.pdf
ประกาศผลการจัดซื้อฐานข้อมูลทางเศรษฐ่กิจและการเงินฯ คณะบริหารธุรกิจ 03 พ.ย. 2560 13:28 cmuwinner-2017-1113632518.pdf
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ จำนวน 2 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 02 พ.ย. 2560 09:53 cmuwinner-2017-1692534821.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ 31 ต.ค. 2560 16:51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หน้า

Go to top