ผู้ชนะการประกวดราคา

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 673 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์แนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับฐานข้อมูล ISPG Medicine Collection จำนวน 1 ฐานข้อมูล โดยเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 20 มี.ค. 2561 16:17 cmuwinner-2018-746434156.pdf
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดฝึกทดลองสายส่ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19 มี.ค. 2561 17:10 cmuwinner-2018-1836963182.pdf
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 640 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding) คณะมนุษยศาสตร์ 16 มี.ค. 2561 13:46 cmuwinner-2018-631650286.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและติดตั้งเสาไฟฟ้าถนนแบบมาตรฐาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 มี.ค. 2561 10:06 cmuwinner-2018-1612887510.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 14 มี.ค. 2561 10:43 cmuwinner-2018-892439626.pdf
ผู้ชนะการจ้างปรับปรุงหลังคา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 มี.ค. 2561 16:16 cmuwinner-2018-2092706891.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับฐานข้อมูลทางการแพทย์ ประจำปี 2561 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีคัดเลือก คณะแพทยศาสตร์ 13 มี.ค. 2561 15:29 cmuwinner-2018-855602455.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ โต๊ะตรวจหู คอ จมูก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 13 มี.ค. 2561 14:41 cmuwinner-2018-864682903.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับวารสารทางการแพทย์ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561 จำนวน 51 สำนักพิมพ์ โดยวิธีคัดเลือก คณะแพทยศาสตร์ 13 มี.ค. 2561 11:37 cmuwinner-2018-1714315311.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ 12 มี.ค. 2561 16:53 cmuwinner-2018-1089546575.pdf
ประกาศการประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโคมาโทกราฟ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 09 มี.ค. 2561 18:01 cmuwinner-2018-756717619.pdf
ประกาศผู้ชนะการเช่าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 08 มี.ค. 2561 13:58 cmuwinner-2018-1357751109.pdf
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุในตัวอย่างชนิดพกพาฯ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 07 มี.ค. 2561 16:30 cmuwinner-2018-1351597046.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Firewall) จำนวน 1 ชุด วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 06 มี.ค. 2561 10:18 cmuwinner-2018-1512077541.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ 05 มี.ค. 2561 14:34 cmuwinner-2018-769453614.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเผยแพร่สื่อวีดิโอผ่านระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ (E-learning) คณะทันตแพทยศาสตร์ 05 มี.ค. 2561 10:11 cmuwinner-2018-1781590459.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 28 ก.พ. 2561 13:39 cmuwinner-2018-2065656478.PDF
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 46 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 28 ก.พ. 2561 13:38 cmuwinner-2018-490873298.PDF
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/จ้างฯ จำนวน 6 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 27 ก.พ. 2561 11:12 cmuwinner-2018-539748925.PDF
ประกาศผลผู้ชนะงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการออกแบบ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 26 ก.พ. 2561 17:56 cmuwinner-2018-1867895889.pdf

หน้า

Go to top