ผู้ชนะการประกวดราคา

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 596 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์แนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ ขนาด 500 MHz จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 15 ม.ค. 2561 15:51 cmuwinner-2018-1014183246.PDF
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะจัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสารสนเทศโรงพยาบาลพร้อมตู้ RACK จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 15 ม.ค. 2561 15:23 cmuwinner-2018-1119085227.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องให้การรักษากายภาพบำบัดด้วยเลเซอร์กำลังสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 15 ม.ค. 2561 09:19 cmuwinner-2018-1916152503.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายสำหรับผุ้ปฏิบัติงานในสังกัดงานกองกลาง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 12 ม.ค. 2561 14:03 cmuwinner-2018-602560203.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 12 ม.ค. 2561 13:55 cmuwinner-2018-1718811837.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 12 ม.ค. 2561 11:13 cmuwinner-2018-486633492.PDF
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดสารแบบรีแฟกทีพอินเด็กซ์ สำหรับเอชพีแอลซี พร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก คณะวิทยาศาสตร์ 12 ม.ค. 2561 10:55 cmuwinner-2018-1091695230.PDF
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์แบบไม่ทำลายตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะเกษตรศาสตร์ 11 ม.ค. 2561 18:03 cmuwinner-2018-1339743534.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องให้การรักษากายภาพบำบัดด้วยคลื่นช็อคเวฟ ชนิด ESWT จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะแพทยศาสตร์ 11 ม.ค. 2561 13:48 cmuwinner-2018-1001301166.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องโพลาริมิเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 11 ม.ค. 2561 08:53 cmuwinner-2018-286814632.PDF
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร 16 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะพยาบาลศาสตร์ 11 ม.ค. 2561 10:11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร 16 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(งานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1-5 อาคารเอ็มดี (MD) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ 09 ม.ค. 2561 11:12 cmuwinner-2018-569134851.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านกันแสง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 08 ม.ค. 2561 16:38 cmuwinner-2018-696329443.PDF
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบโมดุลลาควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะวิทยาศาสตร์ 08 ม.ค. 2561 16:37 cmuwinner-2018-1433197558.PDF
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีe-bidding สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 08 ม.ค. 2561 13:46 cmuwinner-2018-197874489.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงพื้นที่โรงอาหารเดิมเป็นห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วยชั่วคราว (ส่วนที่ 2) คณะทันตแพทยศาสตร์ 05 ม.ค. 2561 10:22 cmuwinner-2018-69577494.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า 4 จุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 04 ม.ค. 2561 14:57 cmuwinner-2018-690827288.pdf
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์ 04 ม.ค. 2561 13:30 cmuwinner-2018-1819313718.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือวิเคราะห์โดยการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิทยาศาสตร์ 04 ม.ค. 2561 13:02 cmuwinner-2018-826350754.PDF
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ชั้น 3 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 04 ม.ค. 2561 10:23 cmuwinner-2018-1655971001.PDF

หน้า

Go to top