ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 - 20 รายการ จากทั้งหมด 13827 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด
60107165830 จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ต.ค. 2560 cmurefprice-2017-729045728.pdf
60107165548 ซื้อ วัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ต.ค. 2560 cmurefprice-2017-1150134376.pdf
60107165398 ซื้อ วัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 22 ต.ค. 2560 cmurefprice-2017-10460446.pdf
60107152987 วัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ต.ค. 2560 cmurefprice-2017-655601854.pdf
60107159179 วัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ต.ค. 2560 cmurefprice-2017-373960983.pdf
60107146108 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 7 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ต.ค. 2560 cmurefprice-2017-126098558.pdf
60107158379 วัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ต.ค. 2560 cmurefprice-2017-1722002472.pdf
60107157006 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ต.ค. 2560 cmurefprice-2017-1114316953.pdf
60107157748 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ต.ค. 2560 cmurefprice-2017-1449234938.pdf
60107156112 วัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ต.ค. 2560 cmurefprice-2017-869658040.pdf
60107157479 วัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ต.ค. 2560 cmurefprice-2017-1923277532.pdf
60107154890 วัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ต.ค. 2560 cmurefprice-2017-1323023343.pdf
60107155562 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ต.ค. 2560 cmurefprice-2017-2025157945.pdf
60107133335 เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 ต.ค. 2560 cmurefprice-2017-1295993225.pdf
60107154889 วัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ต.ค. 2560 cmurefprice-2017-1081190337.pdf
60107153937 วัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ต.ค. 2560 cmurefprice-2017-302433950.pdf
60107153218 วัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ต.ค. 2560 cmurefprice-2017-103883624.pdf
6010715244 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ต.ค. 2560 cmurefprice-2017-578326387.pdf
60107151481 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ต.ค. 2560 cmurefprice-2017-1455585192.pdf
60107150907 วัสดุของใช้ในการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ต.ค. 2560 cmurefprice-2017-1859920099.pdf

หน้า

Go to top