ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 - 20 รายการ จากทั้งหมด 15275 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
61037229267 ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทนม UHT และเครื่องดื่มบรรจุกล่อง จำนวน 17 รายการ ประจำปี 2561 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 19 มี.ค. 2561 cmurefprice-2018-1168881950.pdf 724
ไม่มี ประกาศราคากลาง งานจ้างรักษาความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 19 มี.ค. 2561 cmurefprice-2018-1024518485.PDF 7455
61037289992 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 19 มี.ค. 2561 cmurefprice-2018-1327329237.pdf 988
61037287443 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 19 มี.ค. 2561 cmurefprice-2018-468663479.pdf 988
ไม่มี ประกาศราคากลาง ซื้อครุภํณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 19 มี.ค. 2561 cmurefprice-2018-450843749.PDF 7455
ไม่มี ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงห้อง 107 ชั้ืน 1 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 19 มี.ค. 2561 cmurefprice-2018-1906746992.PDF 7455
ไม่มี ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 19 มี.ค. 2561 cmurefprice-2018-144453178.PDF 7455
ไม่มี ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์เตาเผาพลอยระบบสูญญากาศแบบท่อ จำนวน 1 เครื่อง คณะวิทยาศาสตร์ 19 มี.ค. 2561 cmurefprice-2018-1144380114.PDF 7455
61037257705 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 16 มี.ค. 2561 cmurefprice-2018-542070394.pdf 1642
61037208627 จัดซื้อรถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน สำนักงานหอพักนักศึกษา 15 มี.ค. 2561 cmurefprice-2018-876603334.pdf 2831
61037231764 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 15 มี.ค. 2561 cmurefprice-2018-1023660974.pdf 3477
61037222694 ซื้อน้ำยา Antibody จำนวน 15 รายการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 15 มี.ค. 2561 cmurefprice-2018-2060194556.pdf 756
61037211123 จัดซื้อเครื่องคั่วกาแฟเล็ก จำนวน 2 เครื่อง คณะเกษตรศาสตร์ 15 มี.ค. 2561 cmurefprice-2018-907077424.pdf 3481
61037210875 ซื้อ วัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 มี.ค. 2561 cmurefprice-2018-771784540.pdf 988
61037205638 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 8 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 มี.ค. 2561 cmurefprice-2018-180562523.pdf 988
61037204103 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 มี.ค. 2561 cmurefprice-2018-780451352.pdf 988
61037178286 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 มี.ค. 2561 cmurefprice-2018-1471958496.pdf 988
61037183585 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 มี.ค. 2561 cmurefprice-2018-916155052.pdf 988
61037184784 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 มี.ค. 2561 cmurefprice-2018-1443392641.pdf 988
61037188606 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 มี.ค. 2561 cmurefprice-2018-1541963901.pdf 988

หน้า

Go to top