ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 - 20 รายการ จากทั้งหมด 14645 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด
61017196515 จ้างทำเสื้อโปโล CMU IMC 2017 จำนวน 435 ตัว ของหน่วยกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 16 ม.ค. 2561 cmurefprice-2018-277805299.pdf
61017139337 จ้างก่อสร้างติดตั้งมิเตอร์ดิจิตอลเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ม.ค. 2561 cmurefprice-2018-1566629141.pdf
61017151655 จ้างงานก่อสร้างแผงบังสายตาและบังแดด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ม.ค. 2561 cmurefprice-2018-1158584667.pdf
61017164681 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 12 ม.ค. 2561 cmurefprice-2018-898015239.pdf
61017163172 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน5 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 12 ม.ค. 2561 cmurefprice-2018-20816203.pdf
61017168601 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 7 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 12 ม.ค. 2561 cmurefprice-2018-1793282408.pdf
61017167465 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 12 ม.ค. 2561 cmurefprice-2018-545911989.pdf
61017163873 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 12 ม.ค. 2561 cmurefprice-2018-438901835.pdf
61017163114 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 12 ม.ค. 2561 cmurefprice-2018-201178859.pdf
61017161482 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 12 ม.ค. 2561 cmurefprice-2018-783462402.pdf
61017168596 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 8 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 12 ม.ค. 2561 cmurefprice-2018-24686734.pdf
ไม่มี จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 12 ม.ค. 2561 cmurefprice-2018-1987728406.PDF
ไม่มี เครื่องอัดรีดเส้นใยเดี่ยวและหน่วยดึงยึดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ 12 ม.ค. 2561 cmurefprice-2018-2029721969.PDF
ไม่มี เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณน้ำโดยวิธีการไตเตรทแบบคาร์ลฟิชเซอร์คูลอมเมตริก (Coulometric Karl Fischer Titration) จำนวน 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ 12 ม.ค. 2561 cmurefprice-2018-44296046.PDF
61017157798 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 11 ม.ค. 2561 cmurefprice-2018-978497700.pdf
61017157681 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 8 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 11 ม.ค. 2561 cmurefprice-2018-1886337553.pdf
61017155110 ซื้อ วัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 11 ม.ค. 2561 cmurefprice-2018-673369768.pdf
61017154202 ซื้อ วัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 11 ม.ค. 2561 cmurefprice-2018-1031738726.pdf
61017136532 ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe Creative Cloud Enterprise วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 11 ม.ค. 2561 cmurefprice-2018-235554787.pdf
61017137323 ซื้อจอแสดงภาพแบบดิจิตอล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง คณะบริหารธุรกิจ 11 ม.ค. 2561 cmurefprice-2018-427308474.pdf

หน้า

Go to top