ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 1 - 20 รายการ จากทั้งหมด 15530 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
61077336529 งานจ้างดูแลทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสวนปาล์มประจำปีงบประมาณ 2562 กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 18 ก.ค. 2561 cmurefprice-2018-1393495338.pdf 7458
61077324389 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 18 ก.ค. 2561 cmurefprice-2018-385064425.pdf 988
61077325265 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 18 ก.ค. 2561 cmurefprice-2018-65259813.pdf 988
61077112599 ซื้อหนังสือเรียน จำนวน 89 เล่ม วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 18 ก.ค. 2561 cmurefprice-2018-658420878.pdf 447
61077292815 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 17 ก.ค. 2561 cmurefprice-2018-456687.pdf 988
61077311725 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 17 ก.ค. 2561 cmurefprice-2018-141139732.pdf 988
61077276812 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 17 ก.ค. 2561 cmurefprice-2018-1025900516.pdf 988
61077277182 ซื้อชุดทดลองการจ่ายน้ำ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16 ก.ค. 2561 cmurefprice-2018-665186058.pdf 560
61077266520 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 16 ก.ค. 2561 cmurefprice-2018-320155657.pdf 988
61077264562 งานซื้อชุดทดสอบการบิด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13 ก.ค. 2561 cmurefprice-2018-1241887982.pdf 560
61077076109 จัดซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 ก.ค. 2561 cmurefprice-2018-1721835691.pdf 632
61067539309 จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 8 รายการ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 ก.ค. 2561 cmurefprice-2018-1895207009.pdf 632
61077261521 จ้างปรับปรุงรั้วมหาวิทยาลัยบริเวณด้านทิศตะวันออกของอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 13 ก.ค. 2561 cmurefprice-2018-1342469065.pdf 2831
61077123718 ราคากลางจ้างก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาและห้องน้ำ บริเวณสนามกีฬา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 ก.ค. 2561 cmurefprice-2018-616021481.pdf 280
61077259180 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 13 ก.ค. 2561 cmurefprice-2018-142547564.pdf 988
61077255398 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 13 ก.ค. 2561 cmurefprice-2018-1692770448.pdf 988
61077237261 ซื้อชุดฝึกสอนระบบปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12 ก.ค. 2561 cmurefprice-2018-1103481814.pdf 560
61077233759 งานปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานกองบริหาร งานบุคคล ชั้น 1 และชั้น 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 ก.ค. 2561 cmurefprice-2018-1867525170.pdf 7458
61077231308 งานจัดจ้างทำเสื้อพื้นเมือง กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 12 ก.ค. 2561 cmurefprice-2018-560537275.pdf 7458
61077220071 ประกาศราคากลางงานจัดจ้างทำ Booklet แบบการ์ดเข้ามุมด้วยหมุด กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 12 ก.ค. 2561 cmurefprice-2018-1285719072.pdf 799

หน้า

Go to top