ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 3738 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Core Switch หลักของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1887739608.pdf
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดจำนวน 100 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 20 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-612445558.pdf
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทนม UHT และเครื่องดื่มบรรจุกล่อง จำนวน 17 รายการ ประจำปี 2561 การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 19 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-341086180.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสื่อการเรียนการสอนการเชื่อมแบบ ทีไอจี ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1284215053.pdf
ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 19 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1386656815.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัรฑ์ชำรุดและหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 375 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1547602786.pdf
จัดซื้อเครื่องคั่วกาแฟเล็ก จำนวน 2 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเกษตรศาสตร์ 15 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-753508680.pdf
ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-171544502.pdf
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่องแผนการจัดซื้ัอจัดจ้างวัสดุบริโภคประเภทนม UHT และเครื่องดื่มบรรจุกล่อง จำนวน 17 รายการ ประจำปี 2561 การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1476909466.pdf
ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องครัวและห้องอาหาร ชั้น 3 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 13 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-721747959.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-510068482.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดสร้างโรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ฯ และปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 08 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1653518259.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะ ๔ ประตู จานวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 07 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1612506505.pdf
ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและเปลี่ยนหลังคาอาคาร กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 07 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-694341221.pdf
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ครั้งที่ 2_2561 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-645881806.pdf
ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องครัวและห้องอาหาร ชั้น 3 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 06 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1966972302.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ด้านทิศตะวันตกอ่างแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 05 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-32333956.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศชี้แจงรายละเอียดประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งเสาไฟฟ้าถนนแบบมาตรฐาน ตำบลสุเทพ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 02 มี.ค. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1726932704.pdf
ประกวดราคาซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 ก.พ. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-1113583270.pdf
ประกวดราคาซื้อคลอรีนชนิดเม็ด 65% ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 ก.พ. 2561 ประกาศปกติ cmupurchase-2018-212580193.pdf

หน้า

Go to top