ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 3485 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ตู้ให้ความอบอุ่นพร้อมระบบทำหัตถการสำหรับทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤติ จำนวน 2 ตู้ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 22 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1977128541.pdf
เครื่องวัดค่าสายตาระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 22 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1348233259.pdf
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์(หุ่นจำลอง) จำนวน 7 รายการ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 22 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-267917303.pdf
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์(หุ่นฝึก) จำนวน 2 รายการ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 22 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-745924009.pdf
จัดซื้อชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 80 KVA พร้อมติดตั้ง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 22 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-502381943.pdf
ประกาศสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 67 รายการและรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริการวิชาการ 21 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-466889326.pdf
จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยหอพัก 4 พื้นที่ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1163026967.pdf
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 18 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1613095570.pdf
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก (Colorimeter) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 18 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-704379098.pdf
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก (HOOD) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 18 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-2145530012.pdf
ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างเหมาปรับปรุงพื้นบริเวณสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะนิติศาสตร์ 18 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1336197972.pdf
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1551490871.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-มช.) ด้วยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1210123271.pdf
จ้างปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์รอบอาคารหอธรรม การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1158347745.pdf
หุ่นฝึกใส่สายสวนเข้าหลอดเลือดดำส่วนกลาง จำนวน 10 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 18 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1515325164.pdf
ระบบป้องกันการบุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 18 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1958078236.pdf
หุ่นฝึกช่วยคืนชีพขั้นสูงแบบผู้ใหญ่ จำนวน 5 ชุด การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 18 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-433269815.pdf
ครุภัณฑ์ประกอบห้องพักประจำอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 14 ชั้น จำนวน 364 ห้อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 18 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-338976788.pdf
ประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกจัดซื้อเครื่องทำแห้งภายใต้ความเย็นและสุญญากาศ (Freeze dryer) จำนวน 1 เครื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเภสัชศาสตร์ 17 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-225141519.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องงานจ้างทาสีเสาไฟฟ้าถนนแบบมาตรฐาน ถนนวงแหวนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1055140337.pdf

หน้า

Go to top