ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
เพิ่มประกาศฯใหม่

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 3554 รายการ
ชื่อหัวข้อที่ต้องการ
หัวข้อ ประเภทประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะประกาศ ไฟล์ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 40 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริการวิชาการ 20 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-2130470611.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศการขายทอดตลาดอาคาร จำนวน 5 หลัง พร้อมรื้อถอน ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1587352468.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งานจ้างรักษาความปลอดภัยพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 6 พื้นที่ ประจำปี 2561 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานมหาวิทยาลัย 19 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1338171269.pdf
สติ๊กเกอร์เทอร์มอลพิมพ์ ขนาด 8.5x8.5 ซม. จำนวน 4,664,000 ดวง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 18 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1577677068.pdf
เครื่องตัดชิ้นเนื้อ ชนิดมือหมุน จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 18 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1641901686.pdf
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ห้องพร้อมติดตั้ง การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะบริหารธุรกิจ 18 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-544899901.pdf
ประกวดราคาจัดซื้อชุดกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-180086565.pdf
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการสติ๊กเกอร์เทอร์มอลพิมพ์ ขนาด 8.5x8.5 ซม. จำนวน 4,664,000 ดวง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 17 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-998869443.pdf
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการเครื่องตัดชิ้นเนื้อ ชนิดมือหมุน จำนวน 1 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 17 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1431863046.pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยนานาชาติ 12 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-407295992.pdf
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริการวิชาการ 11 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1436135830.pdf
คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเทศบาลนครเชียงใหม่เก็บขยะภายในคณะแพทยศาสตร์ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 10 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1060648356.pdf
สำนักงานหอพักนักศึกษา ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2,761 รายการ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 09 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1575965032.pdf
ประกาศจัดจ้างย้ายแนวสายใยแก้วนำแสงและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีe-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 09 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1096841258.pdf
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ จำนวน 2 เครื่อง ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 09 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-408905056.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคางานจัดจ้างพิมพ์วารสารลูกช้างสัมพันธ์ฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 06 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-420925543.pdf
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ระบบเผยแพร่สื่อวีดิโอฯ เครื่องทดสอบคุณสมบัติผิววัสดุ, ครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับการรักษาผู้ป่วยฯ ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ 05 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-2042945815.pdf
คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 น้ำยาตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ของทารกใรครรภ์ในสตรีตั้งครรภ์ จำนวน 15,000 test ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ 04 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-1670965355.pdf
ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงคลินิกศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 03 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-298002312.pdf
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2560 งานปรับปรุงคลินิกศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 03 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmupurchase-2017-599428182.pdf

หน้า

Go to top