ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 1340 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจ้างปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้า อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 มี.ค. 2561 cmuresultproc-2018-427642153.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 มี.ค. 2561 cmuresultproc-2018-1276060915.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานซื้อสีทาพื้นสนาม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 มี.ค. 2561 cmuresultproc-2018-1248402260.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับพื้นที่จุดจอดรับ-ส่ง ของรถไฟฟ้า ขส.มช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 มี.ค. 2561 cmuresultproc-2018-996508810.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ รถตู้ จำนวน 4 คัน โดยวิธีคัดเลือก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 มี.ค. 2561 cmuresultproc-2018-976662325.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเส้นลู่ตัดคลื่นยาว 50 เมตร พร้อมขอเกี่ยวและตัวเร่ง สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ 9 ชุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 07 มี.ค. 2561 cmuresultproc-2018-174212272.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดจ้างทำสื่อวีดีโอ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 ก.พ. 2561 cmuresultproc-2018-1184095512.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อพัดลมโคจรแบบติดเพดาน จำนวน 30 เครื่อง และพัดลมโคจรแบบติดผนัง จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 ก.พ. 2561 cmuresultproc-2018-1513777382.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดคอนเดนซิ่งห้องผู้บริหารมหาวิทยาลัยพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 ก.พ. 2561 cmuresultproc-2018-502634835.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียคณะศึกษาศาสตร์ 75 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 ก.พ. 2561 cmuresultproc-2018-257951685.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานเช่ารถตู้ จำนวน 3 คัน ระยะเวลา 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 ก.พ. 2561 cmuresultproc-2018-1580879649.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้่ชนะการซื้ออายุใช้งานสิทธิ์ Software Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 ก.พ. 2561 cmuresultproc-2018-299394441.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนเวทีกลางแจ้งลานกิจกรรมนักศึกษาและปรับปรุงพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 ก.พ. 2561 cmuresultproc-2018-1660483639.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจัดซื้อเวทีถอดประกอบได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 ก.พ. 2561 cmuresultproc-2018-892638358.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (Tegaderm CHG 25 ชิ้น/กล่อง) จำนวน 3,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 07 ก.พ. 2561 cmuresultproc-2018-59896357.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 05 ก.พ. 2561 cmuresultproc-2018-957126918.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดแยกและเคลื่อนย้ายโปรตีน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 05 ก.พ. 2561 cmuresultproc-2018-919988117.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดแยกและเคลื่อนย้ายโปรตีน จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 05 ก.พ. 2561 cmuresultproc-2018-226685849.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 05 ก.พ. 2561 cmuresultproc-2018-1571268174.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ ชุดแยกและเคลื่อนย้ายโปรตีนพร้อมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะแพทยศาสตร์ 05 ก.พ. 2561 cmuresultproc-2018-565051841.pdf

หน้า

Go to top