ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 1263 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดคณะการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน 03 ต.ค. 2560 cmuresultproc-2017-1593934591.pdf
ประกาศผู้ชนะการจ้างรักษาความปลอดภัยหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิจิตรศิลป์ 09 ต.ค. 2560 cmuresultproc-2017-1676206156.pdf
ประกาศผู้ชนะการจ้างบริการทำความสะอาดหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิจิตรศิลป์ 09 ต.ค. 2560 cmuresultproc-2017-1972866979.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยคณะการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน 03 ต.ค. 2560 cmuresultproc-2017-103337356.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลสวนและบริเวณโดยรอบคณะการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน 03 ต.ค. 2560 cmuresultproc-2017-1048219005.pdf
ผลการคัดเลือกงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29 ก.ย. 2560 cmuresultproc-2017-971284554.pdf
เครื่องวัดค่าสายตาระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 27 ก.ย. 2560 cmuresultproc-2017-1798074666.pdf
ประกาศผู้ชนะการจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และกิจกรรมเปิดพิพิธภัณฑ์ชุมชนพวกแต้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิจิตรศิลป์ 26 ก.ย. 2560 cmuresultproc-2017-1874021356.pdf
ชุดเครื่องมือถ่างเนื้อเยื่อสมองช่วยในการผ่าตัด จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 22 ก.ย. 2560 cmuresultproc-2017-1161099099.pdf
เครื่องฟอกไตแบบพิเศษ จำนวน 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 22 ก.ย. 2560 cmuresultproc-2017-1458355453.pdf
เครื่องวัดปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจอย่างต่อเนื่องชนิด Invasive จำนวน 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 22 ก.ย. 2560 cmuresultproc-2017-1037331222.pdf
ชุดสว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับตัดและกรอกระดูก จำนวน 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 22 ก.ย. 2560 cmuresultproc-2017-779830841.pdf
เครื่องตรวจตา (slip lamp) จำนวน 2 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 22 ก.ย. 2560 cmuresultproc-2017-747545436.pdf
ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 22 ก.ย. 2560 cmuresultproc-2017-1011162775.pdf
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดโดยใช้กระบอกฉีดยา (SYRINGE PUMP) จำนวน 30 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 22 ก.ย. 2560 cmuresultproc-2017-1129429113.pdf
เครื่องล้างและทำลายเชื้อโรคชนิดอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 22 ก.ย. 2560 cmuresultproc-2017-707507719.pdf
กล้องส่องเพื่อช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวิดีทัศน์แบบโค้งงอได้ จำนวน 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 22 ก.ย. 2560 cmuresultproc-2017-318257371.pdf
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างรักษาความปลอดภัยอาคาร (2 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 ก.ย. 2560 cmuresultproc-2017-1472056412.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคาร (3จุด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 19 ก.ย. 2560 cmuresultproc-2017-667382356.pdf
ประกาศผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและห้องน้ำ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะมนุษยศาสตร์ 18 ก.ย. 2560 cmuresultproc-2017-1103468444.pdf

หน้า

Go to top