ผู้ชนะการประกวดราคา

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply
ลงประกาศใหม่ ดูประกาศฯ เดิม

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 516 รายการ
หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ ไฟล์แนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงคลินิกศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์ความเป็นเลิศฯ คณะแพทยศาสตร์ 11 ต.ค. 2560 15:55 cmuwinner-2017-292072346.PDF
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดเครื่องแม่ข่ายสำหรับการดำเนินงานระบบเพื่อกำกับคุณภาพมาตรฐานการจัดทำและการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย 09 ต.ค. 2560 13:50 cmuwinner-2017-845799882.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ชุดห้องปฏิบัติการทางเคมีและชุดห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 05 ต.ค. 2560 09:40 cmuwinner-2017-2139774063.pdf
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีคัดเลือก รายการ เครื่อง texture onalyzer คณะอุตสาหกรรมเกษตร 02 ต.ค. 2560 10:32 cmuwinner-2017-1861846594.pdf
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีคัดเลือก รายการ ชุดวิเคราะห์ไฟเบอร์ จำนวน 1 ชุด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 02 ต.ค. 2560 10:31 cmuwinner-2017-786849858.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงสนามเทนนิสสโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 ก.ย. 2560 14:57 cmuwinner-2017-782617931.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการจ้างทำความสะอาดหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 ก.ย. 2560 15:32 cmuwinner-2017-203955026.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ ผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาบริการ สุขอนามัย กำจัดเชื้อ กลิ่น บริเวณอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 ก.ย. 2560 11:07 cmuwinner-2017-145756213.pdf
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อซอฟต์แวร์ License Software โดยวิธีe-bidding สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 ก.ย. 2560 11:00 cmuwinner-2017-1955780805.pdf
ผลการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25 ก.ย. 2560 16:07 cmuwinner-2017-686779651.pdf
ประกาศผู้ชนะการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 ก.ย. 2560 15:19 cmuwinner-2017-917298320.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุง คณะทันตแพทยศาสตร์ 22 ก.ย. 2560 13:47 cmuwinner-2017-1486332825.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงงานกล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 22 ก.ย. 2560 13:37 cmuwinner-2017-315184223.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกงานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นบริเวณสำนักงาน (ครั้งที่ 2) คณะนิติศาสตร์ 18 ก.ย. 2560 17:28 cmuwinner-2017-632160937.pdf
ระบบป้องกันการบุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ คณะแพทยศาสตร์ 18 ก.ย. 2560 10:35 cmuwinner-2017-2005379414.pdf
หุ่นฝึกใส่สายสวนเข้าหลอดเลือดดำส่วนกลาง จำนวน 10 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 18 ก.ย. 2560 10:34 cmuwinner-2017-912765387.pdf
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ก.ย. 2560 18:16 cmuwinner-2017-965450622.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 14 ก.ย. 2560 14:47 cmuwinner-2017-522492039.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 14 ก.ย. 2560 14:45 cmuwinner-2017-1914256925.pdf
รายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกงานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นบริเวณสำนักงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์ 14 ก.ย. 2560 09:22 cmuwinner-2017-1403872735.pdf

หน้า

Go to top