หัวข้อร่างขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารการประกวดราคา

ลง TOR ใหม่ ดูประกาศ TOR เดิม

หน้า 1 ลำดับที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 856 รายการ
หัวข้อประกาศ TOR หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะ ไฟล์แนบ
ร่าง TOR เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 20 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-24126018.pdf
ร่างขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ 1 ห้อง คณะบริหารธุรกิจ 18 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-693915490.pdf
ร่างขอบเขตงานการจัดซื้อชุดกีฬา เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1034512338.pdf
ประกาศร่าง TOR จัดจ้างสายใยแก้วนำแสง และติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 03 ต.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-882371290.pdf
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 14 ก.ย. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1117591427.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามเทนนิสสโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 ก.ย. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1834039931.pdf
ประกาศร่าง TOR เช่าเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 05 ก.ย. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-980684433.pdf
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 21 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-698460753.pdf
จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงานคณะนิติศาสตร์ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์ 18 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-693552453.pdf
งานจ้างรักษาความปลอดภัยพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 6 พื้นที่ประจำปี 2561 กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย 18 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1693774810.pdf
ร่างขอบเขตของาน ชุดห้องปฏิบัติการทางเคมีและชุดห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่2) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 18 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-110938882.pdf
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR รายการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1609440229.pdf
เครื่องวัดค่าสายตาระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 16 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-236584949.pdf
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(หุ่นจำลอง) จำนวน 2 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 16 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-430137646.pdf
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์(หุ่นจำลอง) จำนวน 7 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 16 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-649204189.pdf
ตู้ให้ความอบอุ่นพร้อมระบบทำหัตถการสำหรับทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤติ จำนวน 2 ตู้ คณะแพทยศาสตร์ 16 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1996870244.pdf
หุ่นฝึกใส่สายสวนเข้าหลอดเลือดดำส่วนกลาง จำนวน 10 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 11 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-1240914964.pdf
ระบบป้องกันการบุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ คณะแพทยศาสตร์ 11 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-947378223.pdf
ครุภัณฑ์ประกอบห้องพักประจำอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 14 ชั้น จำนวน 364 ห้อง คณะแพทยศาสตร์ 11 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-522195225.pdf
หุ่นฝึกช่วยคืนชีพขั้นสูงแบบผู้ใหญ่ จำนวน 5 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 11 ส.ค. 2560 ประกาศปกติ cmutor-2017-694040718.pdf

หน้า

Go to top