ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับต่างๆ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกระดับการศึกษา


คลิกที่นี่

ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับคณะ/หน่วยงาน ท่านสามารถโพสท์ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงผู้ที่สนใจ ดูข้อมูลได้ที่นี่


รายละเอียดเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูล เอกสาร คู่มือ และเนื้อหาต่างๆ ได้ทุกอย่างบนเว็บไซต์ของกองคลัง

ด้วยการค้นหาทั่วไป และการค้นหาระดับสูงแยกตามประเภทเนื้อหา ท่านสามารถค้นหาเอกสารที่ท่านต้องการได้อย่างรวดเร็ว


ค้นหาข้อมูล

ดูข่าวประกาศจากส่วนงานต่างๆ ของกองคลัง

ประกาศจากส่วนงานต่างๆ จากกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อแจ้งให้คณะหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติ สามารถคลิกดูข้อมูลได้


คลิกที่นี่

หนังสือเวียนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ

ดูหนังสือเวียนจากกองคลัง ตามประเภทต่างๆ ได้ที่นี่ (กรุณาล็อกอินก่อนใช้บริการ)


ดูหนังสือเวียนทั้งหมด

ประกาศกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ท่านสามารถเรียกดูประกาศกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่นี่


ดูประกาศ

ส่งข้อมูลให้กับกองคลังผ่านช่องทาง Message

Private Message คืออีกช่องทางหนึ่ง ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกองคลังและหน่วยงานต่างๆ โดยท่านสามารถรับการแจ้งเตือนทั้งทางอีเมล และหน้าเว็บไซต์ของกองคลัง เมื่อมีข้อความใหม่ส่งมายังท่าน


เริ่มใช้งาน

ติดต่อกองคลัง

เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ แผนที่ และแบบฟอร์มสำหรับติดต่อกองคลัง


คลิกที่นี่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

ล็อกอิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระดับ แยกตามหลักสูตรและสาขา

ประกาศกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย

เรื่อง วันที่ลงนาม
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ จากการสอบ Modified Essay Question : MEQ และ Long Case Examination ในส่วนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้จัดสอบให้กับผู้ที่มีสิทธิ์สอบจากสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ 21 พ.ค. 2558
เงินสนับสนุนพนักงานขับรถในการนิเทศนักศึกษา 21 พ.ค. 2558
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีตามโครงการรับนักศึกษาโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน) ในส่วนที่คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะการสื่อสารมวลชนดำเนิน 21 พ.ค. 2558

องค์ความรู้กองคลังล่าสุด

หัวข้อร่างขอบเขตงาน (TOR)

หัวข้อประกาศ TOR หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศร่าง TOR จัดจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 พ.ค. 2558
ชุดจี้ห้ามเลือดตัดเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 22 พ.ค. 2558
จัดซื้อคลอรีนชนิดเม็ดความเข้มข้น 65% มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 พ.ค. 2558

ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมกองคลัง

ร่วมพิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่กองคลัง ร่วมพิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ณ ศาลาธรรม ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 1 เมษายน 2558
Go to top