บุคลากรมช. กรุณาล็อกอินก่อนใช้งานเว็บไซต์

หากท่านมี username ที่ได้สมัครไปแล้ว ระบบจะส่งคำแนะนำไปให้ท่านทางอีเมล กรุณาใช้รหัสผ่านของท่านล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ หากยังไม่มี username กรุณาคลิกที่ "สมัครสมาชิก"


ล็อกอิน

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับต่างๆ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกระดับการศึกษา


คลิกที่นี่

ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับคณะ/หน่วยงาน ท่านสามารถโพสท์ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงผู้ที่สนใจ ดูข้อมูลได้ที่นี่


รายละเอียดเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูล เอกสาร คู่มือ และเนื้อหาต่างๆ ได้ทุกอย่างบนเว็บไซต์ของกองคลัง

ด้วยการค้นหาทั่วไป และการค้นหาระดับสูงแยกตามประเภทเนื้อหา ท่านสามารถค้นหาเอกสารที่ท่านต้องการได้อย่างรวดเร็ว


ค้นหาข้อมูล

ดูข่าวประกาศจากส่วนงานต่างๆ ของกองคลัง

ประกาศจากส่วนงานต่างๆ จากกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อแจ้งให้คณะหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติ สามารถคลิกดูข้อมูลได้


คลิกที่นี่

หนังสือเวียนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ

ดูหนังสือเวียนจากกองคลัง ตามประเภทต่างๆ ได้ที่นี่ (กรุณาล็อกอินก่อนใช้บริการ)


ดูหนังสือเวียนทั้งหมด

ประกาศกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ท่านสามารถเรียกดูประกาศกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่นี่


ดูประกาศ

ส่งข้อมูลให้กับกองคลังผ่านช่องทาง Message

Private Message คืออีกช่องทางหนึ่ง ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกองคลังและหน่วยงานต่างๆ โดยท่านสามารถรับการแจ้งเตือนทั้งทางอีเมล และหน้าเว็บไซต์ของกองคลัง เมื่อมีข้อความใหม่ส่งมายังท่าน


เริ่มใช้งาน

ติดต่อกองคลัง

เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ แผนที่ และแบบฟอร์มสำหรับติดต่อกองคลัง


คลิกที่นี่

ประกาศล่าสุดจากกองคลัง

สถานะ ชื่อ ส่วนงาน วันที่
ปกติ
แบบฟอร์ม แนวปฏิบัติในการปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่าย กรณีเงินกันไว้จ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ งานธุรการ 15 ก.ย. 2557
ด่วนที่สุด
ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการแจ้งผลการแก้ไขข้อสังเกตของสตง. ในงบการเงินปี2555 ส่งให้งานบัญชี กองคลัง งานบัญชี 14 ส.ค. 2557
ด่วนที่สุด
ขอให้ทุกคณะ/หน่วยงานทำการกรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ และ อีเมลล์ ของผู้ค้าผู้รับจ้าง งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง 14 ส.ค. 2557
ด่วนที่สุด
คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ งานพัสดุ 08 ส.ค. 2557
ด่วน
วิธีแก้ปัญหา สระ อำ แสดงเป็น ? ในรายงาน ระบบบัญชี 3 มิติ งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง 07 ส.ค. 2557

ล็อกอิน

ประกาศกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย

หนังสือเวียนล่าสุด

ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมกองคลัง

สัมมนา โครงการสร้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกองคลัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา การปรับปรุงโครงการงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกองคลัง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงินและทรัพย์สิน และ คุณเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นประธาน โดยได้รับเชิญจาก อาจารย์วชิรา บุตรวัยวุฒิ เป็นวิทยากรบรรยาย จัดการสัมมนา วันที่ 13-14 กันยายน 2557 ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดลำพูน

ประชาสัมพันธ์จากองคลัง

หน้า

Subscribe to Finance Division Chiang Mai University | กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งค่า RSS
Go to top