บุคลากรมช. กรุณาล็อกอินก่อนใช้งานเว็บไซต์

หากท่านมี username ที่ได้สมัครไปแล้ว ระบบจะส่งคำแนะนำไปให้ท่านทางอีเมล กรุณาใช้รหัสผ่านของท่านล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ หากยังไม่มี username กรุณาคลิกที่ "สมัครสมาชิก"


ล็อกอิน

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับต่างๆ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกระดับการศึกษา


คลิกที่นี่

ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับคณะ/หน่วยงาน ท่านสามารถโพสท์ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงผู้ที่สนใจ ดูข้อมูลได้ที่นี่


รายละเอียดเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูล เอกสาร คู่มือ และเนื้อหาต่างๆ ได้ทุกอย่างบนเว็บไซต์ของกองคลัง

ด้วยการค้นหาทั่วไป และการค้นหาระดับสูงแยกตามประเภทเนื้อหา ท่านสามารถค้นหาเอกสารที่ท่านต้องการได้อย่างรวดเร็ว


ค้นหาข้อมูล

ดูข่าวประกาศจากส่วนงานต่างๆ ของกองคลัง

ประกาศจากส่วนงานต่างๆ จากกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อแจ้งให้คณะหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติ สามารถคลิกดูข้อมูลได้


คลิกที่นี่

หนังสือเวียนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ

ดูหนังสือเวียนจากกองคลัง ตามประเภทต่างๆ ได้ที่นี่ (กรุณาล็อกอินก่อนใช้บริการ)


ดูหนังสือเวียนทั้งหมด

ประกาศกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ท่านสามารถเรียกดูประกาศกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่นี่


ดูประกาศ

ส่งข้อมูลให้กับกองคลังผ่านช่องทาง Message

Private Message คืออีกช่องทางหนึ่ง ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกองคลังและหน่วยงานต่างๆ โดยท่านสามารถรับการแจ้งเตือนทั้งทางอีเมล และหน้าเว็บไซต์ของกองคลัง เมื่อมีข้อความใหม่ส่งมายังท่าน


เริ่มใช้งาน

ติดต่อกองคลัง

เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ แผนที่ และแบบฟอร์มสำหรับติดต่อกองคลัง


คลิกที่นี่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

ล็อกอิน

ประกาศกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย

หนังสือเวียนล่าสุด

สถานะ เรื่อง ประเภทหนังสือเวียน วันที่
ปกติ
สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา การเบิกจ่ายเงิน 23 ก.ค. 2557
ด่วนที่สุด
การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 ก.ค. 2557
ปกติ
การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 การบริหารงบประมาณ 15 ก.ค. 2557

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพกิจกรรมกองคลัง

งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา 2557
คุณนภัสนันท์ ธนภาคิน ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่กองคลัง ทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดต้นแกว๋น อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557

ไปศาล

ประชาสัมพันธ์จากองคลัง

Subscribe to CMU Finance Division | กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งค่า RSS
Go to top