บุคลากรมช. กรุณาล็อกอินก่อนใช้งานเว็บไซต์

หากท่านมี username ที่ได้สมัครไปแล้ว ระบบจะส่งคำแนะนำไปให้ท่านทางอีเมล กรุณาใช้รหัสผ่านของท่านล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ หากยังไม่มี username กรุณาคลิกที่ "สมัครสมาชิก"


ล็อกอิน

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับต่างๆ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกระดับการศึกษา


คลิกที่นี่

ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับคณะ/หน่วยงาน ท่านสามารถโพสท์ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงผู้ที่สนใจ ดูข้อมูลได้ที่นี่


รายละเอียดเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูล เอกสาร คู่มือ และเนื้อหาต่างๆ ได้ทุกอย่างบนเว็บไซต์ของกองคลัง

ด้วยการค้นหาทั่วไป และการค้นหาระดับสูงแยกตามประเภทเนื้อหา ท่านสามารถค้นหาเอกสารที่ท่านต้องการได้อย่างรวดเร็ว


ค้นหาข้อมูล

ดูข่าวประกาศจากส่วนงานต่างๆ ของกองคลัง

ประกาศจากส่วนงานต่างๆ จากกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อแจ้งให้คณะหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติ สามารถคลิกดูข้อมูลได้


คลิกที่นี่

หนังสือเวียนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ

ดูหนังสือเวียนจากกองคลัง ตามประเภทต่างๆ ได้ที่นี่ (กรุณาล็อกอินก่อนใช้บริการ)


ดูหนังสือเวียนทั้งหมด

ประกาศกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ท่านสามารถเรียกดูประกาศกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่นี่


ดูประกาศ

ส่งข้อมูลให้กับกองคลังผ่านช่องทาง Message

Private Message คืออีกช่องทางหนึ่ง ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกองคลังและหน่วยงานต่างๆ โดยท่านสามารถรับการแจ้งเตือนทั้งทางอีเมล และหน้าเว็บไซต์ของกองคลัง เมื่อมีข้อความใหม่ส่งมายังท่าน


เริ่มใช้งาน

ติดต่อกองคลัง

เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ แผนที่ และแบบฟอร์มสำหรับติดต่อกองคลัง


คลิกที่นี่

ประกาศล่าสุดจากกองคลังข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

ล็อกอิน

ประกาศกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย

หนังสือเวียนล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพกิจกรรมกองคลัง

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานและส่วนงานวิชาการ
ผู้อำนวยการกองคลัง ประชุมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ส่วนงานวิชาการ และส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานและส่วนงานวิชาการ ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา วันที่ 26 สิงหาคม 2557

ประชาสัมพันธ์จากองคลัง

หน้า

Subscribe to Finance Division Chiang Mai University | กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งค่า RSS
Go to top